Sily zákazníckej skúsenosti

Veda silných vzťahov v ťažkých časoch

TitleVšeobecne sa uznáva význam zákazníckej skúsenosti (CX) ako hnacej sily finančnej výkonnosti. Rozhodnutia zákazníkov ohľadne značiek majú na ne priamy dopad. Udržiavanie zákazníkov, ich obhajovanie a podiel na výdavkoch sú rozhodujúce zákaznícke výsledky, ktoré organizácie musia riadiť, aby dosiahli rast výnosov.

V novej štúdii Ipsos Custmer Experience tímu predstavujeme Sily zákazníckej skúsenosti (CX) - rámec zameraný na človeka, ktorý organizáciám pomáha riadiť silnejšie vzťahy cez hlbšie porozumenie funkčných a vzťahových potrieb zákazníkov.

Rámec, ktorý vychádza z výskumu a vývoja uskutočňovaného za posledných 12 mesiacov a pokrýva deväť sektorov, zachytáva skutočné stavebné kamene sily vzťahov a umožňuje organizáciám posunúť svoju stratégiu CX na ďalšiu úroveň.

Prostredníctvom analýzy sme boli schopní identifikovať kľúčové dimenzie, ktoré sme potom overili ako silné prediktory emočnej pripútanosti a sily vzťahu - dimenzie, ktoré majú konkrétnu relevanciu ku korona kríze. Zameranie na ne umožní značkám preorientovať meranie a riadenie zákazníckych skúseností tak, aby sa zaoberali tým, na čom skutočne záleží.

CX


Stiahnite si priloženú štúdiu, aby ste sa naučili, ako zapojiť svojich zákazníkov, nadviazať silnejšie emocionálne vzťahy a poskytnúť zákazníkom skúsenosti a poskytujú trvalú konkurenčnú výhodu.

Zákaznícka skúsenosť