Slovenská banková asociácia: Výsledky štúdie o vnímaní bánk

Slováci dôverujú bankám viac ako politikom či štátnym inštitúciám. Vyplýva to z našej štúdie realizovanej pre Slovenskú bankovú asociáciu o vnímaní bánk. Výsledky prieskumu odprezentoval Roman Pudmarčík na tlačovej konferencie spolu s SBA a analytikmi najväčších slovenských bánk.

Slovenská banková asociácia & Ipsos Slovensko
Autor/Autori
  • Barbora Ostrožovičová PR Manager
Get in touch

"Podľa výsledkov prieskumu si 4 z 10 Slovákov a Sloveniek myslia, že najväčšie zisky z rôznych sektorov na Slovensku majú banky. S tým, že by banky mali byť zdanené viac, aj v prípade, že by to znamenalo nižšiu dostupnosť úverov, nesúhlasí 44 % populácie. Pokiaľ by bola banka v strate alebo by nemala dostatočný zisk, 8 z 10 ľudí by do nej nevložili peniaze." popisuje tlačová správa SBA.

Náš analytik, Roman Pudmarčík bližšie popisuje výsledky štúdie: "Banky sú prvé, na koho sa slovenské domácnosti obrátia, keď si potrebujú požičať väčší obnos peňazí. Vyjadrilo sa tak 34 % respondentov, pričom z prieskumu následne vyplýva, že častým zdrojom poskytnutia financií zvykne byť aj rodina (31 %). Časté využívanie bánk na požičiavanie peňazí potvrdzuje aj zistenie, že takmer 6 z 10 opýtaných aktuálne čerpá bankový úver alebo ho čerpali v minulosti. Zároveň viac ako polovica ľudí (51 %) si podľa prieskumu nevie predstaviť, že by sa dokázali zaobísť bez úveru.


Kompletnú tlačovú správu, nájdete na webe Slovenskej bankovej asociácie.

Ipsos pre Slovenskú bankovú asociáciuIpsos pre Slovenskú bankovú asociáciu, Roman Pudmarčík

 

O prieskume:

Agentúra Ipsos realizovala pre Slovenskú bankovú asociáciu prieskum vnímania bánk slovenskou populáciou. Prieskum bol vykonaný na reprezentatívnej vzorke 1026 respondentov starších ako 18 rokov v dňoch 15. 9. až 19. 9. 2023 pomocou on-line zberu dát. Vzorka respondentov je reprezentatívna pre slovenskú populáciu podľa pohlavia, veku, regiónu, vzdelania, národnosti, veľkosti miesta bydliska, ekonomickej aktivity, čistého mesačného osobného príjmu a národnosti.

Autor/Autori
  • Barbora Ostrožovičová PR Manager

Viac informácií ohľadom Finančné služby

Spotrebiteľ a zákazník