Stanú sa autonómne autá budúcnosťou prepravy?

O autonómnych autách sa v súčasnosti hovorí stále viac a postupne sa objavujú na svetových cestách. Ich prítomnosť na slovenských cestách sa môže stať v neďalekej budúcnosti realitou a priniesť revolúciu v osobnej a hromadnej preprave.

Ako však vnímajú nástup autonómnych áut bežní ľudia? Čo na nich oceňujú a čoho sa naopak obávajú? Na tieto otázky sa podrobnejšie zamerala spoločnosť Ipsos, ktorá realizovala prieskum vnímania autonómnych áut verejnosťou na Slovensku a v USA. 

Američania sú voči používaniu autonómnych áut zatiaľ skeptickejší, Slováci ich celkovo hodnotia skôr pozitívne
Prieskum spoločnosti Ipsos ukázal, že Američania sú voči nástupu autonómnych áut skeptickí. 22 % z nich uviedlo, že sa používania takýchto áut nevedia dočkať, no 24 % vyjadrilo názor, že takéto auto by nepoužívali za žiadnych okolností. Väčšina Američanov (54 %) je pripravená počkať a na základe skúseností z reálnej premávky posúdiť, či by takéto vozidlo boli ochotní využívať. To súčasne vyjadruje ich možný záujem, ale zároveň aj momentálnu neistotu. 

Slováci vnímajú autonómne autá skôr pozitívne. Svoj celkový názor na takéto vozidlá považuje za pozitívny 38 % populácie, ako neutrálny ho hodnotí 42 % a negatívny názor vyjadrilo 16 % opýtaných. Najväčšiu skupinu Slovákov teda podobne tvoria ľudia, ktorí si ešte názor na autonómne autá nevytvorili a budú si ho vytvárať na základe budúcich informácií a skúseností. 

V čom vidia ľudia obmedzenia pri autonómnych autách?
Približne 4 z 10 opýtaných Američanov si myslia, že autonómne autá zlepšia bezpečnosť na cestách. Podobný počet respondentov si naopak myslí, že bezpečnosť na cestách nezlepšia a zhruba štvrtina Američanov si nie je istá, čo prinesú. Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky vďaka autonómnym autám očakáva takmer polovica slovenských respondentov, avšak súčasne necelá polovica Slovákov očakáva, že tieto autá prinesú ohrozenie zdravia a bezpečia účastníkov cestnej premávky (46 %) a vyššiu nehodovosť (40 %). S tým, že nástup autonómnych áut by mohol ohroziť počet pracovných miest súhlasí 42 % ľudí zapojených do slovenského prieskumu. Slováci však za najväčšie obmedzenie považujú cenu takýchto vozidiel, pretože až 80 % populácie očakáva, že ich nástup prinesie zvýšenie počiatočných nákladov na kúpu auta.

A v čom naopak vidia pozitíva takýchto áut?
Uvažujú Slováci o nákupe autonómneho auta?

Tieto informácie nájdete v tlačovej správe priloženej nižšie.

Stanú sa autonómne autá budúcnosťou prepravy?

Spotrebiteľ a zákazník