Strata zamestnania trápi polovicu pracujúcich vo svete

Pocity neistoty ohľadom možnej straty zamestnania a vnímanie možnosti učiť sa nové zručnosti nevyhnutné pre prácu sa v skúmaných krajinách výraznejšie líšia.

Nový prieskum Ipsosu realizovaný na vzorke viac ako 12 000 pracujúcich dospelých v 27 krajinách pre Svetové ekonomické fórum uvádza, že 54% z nich vyjadruje obavy zo straty zamestnania v nasledujúcich 12 mesiacoch. Vnímanie neistoty zamestnania sa v jednotlivých krajinách výraznejšie líši: obavy zo straty zamestnania uvádzajú traja zo štyroch pracovníkov v Rusku, pokiaľ v Nemecku je to iba jeden zo štyroch ľudí.

Dve tretiny pracovníkov na celom svete tvrdia, že sa v súčasnom zamestnaní môžu učiť a rozvíjať zručnosti potrebné pre svoju prácu v budúcnosti. Zatiaľ čo takmer deväť z desiatich pracovníkov v Španielsku uvádza, že môžu v zamestnaní získať nové nevyhnutné zručnosti, menej ako polovica z opýtaných to tvrdí v Japonsku, Švédsku a Rusku.
 

Obava zo straty zamestnania

V priemere 54% zamestnaných ľudí z 27 krajín tvrdí, že majú obavy zo straty zamestnania v nasledujúcich 12 mesiacoch (17 % je veľmi znepokojených a 37 % mierne znepokojených). Podiel ľudí znepokojených  stratou zamestnania v budúcom roku sa pohybuje od 75 % v Rusku, 73 % v Španielsku a 71 % v Malajzii, až po 26 % v Nemecku, 30 % vo Švédsku a 36 % v Holandsku a v USA.


Schopnosť získať nové zručnosti

Celkovo 67 % opýtaných respondentov tvrdí, že sa vo svojej práci aktuálne môžu učiť a rozvíjať zručnosti potrebné pre budúcu prácu (23 % na to má v práce veľmi dobré podmienky, 44 % na to má pomerne dobré podmienky). V 27 krajinách je vnímaná možnosť učiť sa a rozvíjať tieto zručnosti najrozšírenejšia v Španielsku (86%), Peru (84%) a Mexiku (83%) a najmenej bežná v Japonsku (45%), Švédsku ( 46%) a v Rusku (48%).


Získavanie nových zručností vs. neistota zamestnania

Pracovníci na celom svete teda častejšie hovoria, že majú možnosti učiť sa a rozvíjať zručnosti potrebné pre budúcu prácu prostredníctvom svojho súčasného zamestnania (67 %), než vyjadrujú znepokojenie nad možnosťou straty zamestnania v nasledujúcich 12 mesiacoch (54 %), čo je rozdiel 13 percentuálnych bodov. Krajiny s najväčším rozdielom v prevahe tých ľudí, ktorí môžu získavať nové zručnosti v zamestnaní nad tými, ktorí majú obavy zo straty zamestnania sú USA a Nemecko (o 40 bodov). Naopak, obavy zo straty zamestnania prevládajú nad vnímanou schopnosťou získavať zručnosti v Rusku (o 28 bodov) a v menšej miere v Malajzii, Poľsku, Japonsku, Turecku a v Južnej Kórei.
 

GraphPrieskum realizovala agentúra Ipsos v 27 krajinách prostredníctvom svojej online platformy Global Advisor v Argentíne, Austrálii, Belgicku, Brazílii, Kanade, Čile, Číne (pevninskej), Francúzsku, Nemecku, Veľkej Británii, Maďarsku, Indii, Taliansku, Japonsku, Malajzii, Mexiku, Holandsku, Peru, Poľsku, Rusku, Saudskej Arábii, Južnej Afriky, Južnej Kórei, Španielsku, Švédsku, Turecku a v USA.

Ipsos uskutočnil v dňoch 25. septembra až 9. októbra 2020 rozhovory s celkovo 12 430 zamestnanými dospelými vo veku 18 - 74 rokov v USA, Kanade, Malajzii, Južnej Afrike a Turecku a vo veku 16-74 rokov v ďalších 22 krajinách.

Spoločnosť