Ipsos Update

Ipsos Update – Apríl 2021

Naše pravidelné zhrnutie prieskumov a analýz od Ipsos tímov z celého sveta, zachytáva hneď niekoľko tém, od rodovej rovnosti a rodičovstva, až po trendy v retail sektore a engagement reklám.

Ipsos Update - Marec 2021

Naše mesačné zhrnutie najnovších prieskumov a úvah Ipsosu sa zameriava na svet jeden rok po vypuknutí pandémie Covid-19, pozerá sa vpred na rok 2025 a čo bude neskôr, ako aj predstavuje nové dokumenty white paper týkajúce sa zákazníckych skúseností, produktových inovácií a metód prieskumu.

Ipsos Update – Február 2021

Naše mesačné zhrnutie najnovších výskumov a úvah spoločností Ipsos z celého sveta obsahuje nové globálne prieskumy týkajúce sa života počas pandémie, nový white paper dokument o kvalite prieskumov trhu a špeciálne príspevky o americkej a francúzskej spoločnosti.

Ipsos Update – Január 2021

Naše prvé mesačné zhrnutie udalostí obsahuje úvahy týkajúce sa roku 2020, ako aj pohľad do nového roka pred nami prostredníctvom nášho prieskumu názorov a predpovedí na rok. Obsiahnuté informácie sa týkajú vakcíny, zmien správania, trendov v stravovaní, ako aj pohľadu na miestne udalosti vo…

Ipsos Update - December 2020

Posledné vydanie Ipsos Update roku 2020 obsahuje výskum a analýzy kľúčových tém, medzi ktoré patrí zdravie, udržateľnosť, rovnosť pohlaví a maloobchod. Pozrieme sa aj na názor verejnosti na tému medzinárodnej bezpečnosti a reputáciu rôznych krajín celého sveta.

Ipsos Update - Október 2020

Rast značky, budúcnosť peňazí, marketing v časoch plných zmien - to všetko sú témy, ktoré sú súčasťou aktuálne zhrnutia z oblasti výskumu a noviniek z Ipsosu po celom svete.

Ipsos Update - September 2020

Náš mesačný sumár noviniek z prieskumov a analýz Ipsosu hovorí o ďalších zisteniach z prieskumov o koronavíruse, o postojoch ľudí k interrupciám, kultúrnej zaujatosti a budovaní odolnej reputácie organizácií.

Ipsos Update - August 2020

Mesačný sumár noviniek z Ipsos prieskumov a analýz z celého sveta.

Ipsos Update - Júl 2020

Júlový Ipsos Update prináša súhrn najaktuálnejších prieskumov a analýz Ipsos tímov vo svete.

Ipsos Update - Jún 2020

Aktuálny Ipsos Update obsahuje najnovšie insighty na vplyv koronavírusu a plány do budúcnosti, prístup k práci a druhú svetovú vojnu.