Ipsos Update

Ipsos Update – November 2018

Zdieľaná mobilita, postrehy o Global Business Influenceroch alebo vnímanie zdravotnej starostlivosti v európskych krajinách, to sú zaujímavé témy z aktuálneho Ipsos Update, výberu z výskumov a poznatkov od Ipsos tímov z celého sveta.

Ipsos Update – Október 2018

Agile research, inovácie či vytváranie brand memories v reklame, to sú niektoré z tém aktuálneho Ipsos Update, výberu výskumov a poznatkov od Ipsos tímov z celého sveta.

Ipsos Update – September 2018

Cestovanie afluentných zákazníkov, digitálne technológie v zdravotnej starostlivosti či mobilné aplikácie ako efektívny reklamný kanál, to sú témy aktuálneho výberu výskumov od Ipsos tímov z celého sveta.