Viac ľudí verí, že máme väčšie problémy ako koronavírus - rasovú neznášanlivosť

Väčšina v 13 krajinách hovorí, že je v ich krajinách prítomný rasizmus a iné formy neznášanlivosti.

Väčšina ľudí v 9 zo 16 krajín hovorí, že sú väčšie problémy ako koronavírus, ktorých by sme sa mali obávať - narážajú najmä na prebiehajúce protesty v USA a iných krajinách.

Ľudia v Čine a Indii (75 %), Južnej Kórei (65 %), Nemecku (62 %) a Japonsku (60 %) s väčšou pravdepodobnosťou súhlasia s týmto tvrdením, zistil prieskum realizovaný na vzorke takmer 16 000 respondentov v termíne od 11. - 14. júna. V Európskych krajinách - Španielsku (65 %), Spojenom kráľovstve (63 %) a v Taliansku (60 %) respondenti s väčšou pravdepodobnosťou nesúhlasia.

Francúzsko je v tejto otázke najviac rozpoltené, s iba 6% rozdielom medzi tými, ktorí súhlasia a tými, ktorí nesúhlasia s tvrdením, že sú väčšie problémy o ktoré sa treba robiť starosti, ako je COVID -19. USA má podobné výsledky ako Kanada a Austrália, s iba 7% rozdielom medzi tými, čo súhlasia a tými, čo nesúhlasia.

Okrem toho v samostatnom prieskume Ipsosu uskutočnenom v 14-tich hlavných krajinách mimo USA od 4. do 7. júna väčšina v 13-tich krajinách uviedla, že rasizmus a ďalšie formy neznášanlivosti, ktoré sú základom protestov v USA, sú prítomné aj v ich krajine.

do-you-think-theres-bigger-issues-than-covid19-with-protests-in-the-us-ipsos


Ľudia z rozvíjajúcich sa trhov Južnej Afriky (93 %), Brazílie (91 %) a Mexika (86 %) s väčšou pravdepodobnosťou s týmto tvrdením súhlasia, nasledovaní Kanadou a Spojeným kráľovstvom (82 %).

Rusko je jedinou dopytovanou krajinou, kde sú respondenti v tejto otázke rozdelení na polovicu (50 %). Iné krajiny, kde približne tretina ľudí hovorí, že rasizmus a iné formy neznášanlivosti nie sú v ich krajine prítomné sú: Japonsko (44 %), Južná Kórea (36 %) a Taliansko (31 %).

is-there-racism-intolerance-in-your-country-ipsos


Toto sú výsledky Ipsos prieskumu realizovaného 11. - 14. júna 2020 prostredníctvom online platformy Global Advisor na vzorke 15 908 respondentov vo veku 18-74 rokov v Kanade a USA a 16-74 rokov v Austrálii, Brazílii, Číne, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Indii, Japonsku, Mexiku, Rusku, Južnej afriky, Južnej kórei a v Spojenom kráľovstve. Pokiaľ je to možné, uvádzame aj výsledky prieskumov z predchádzajúcich štúdií uskutočnených do marca a apríla, ako aj vybrané výsledky z februára, ktoré sa uvádzajú podľa dátumu.

Spoločnosť