/Výsledky štúdie/ Nálady a obavy spotrebiteľov

Prinášame výsledky komplexnej štúdie zameranej na Slovensko a okolité krajiny, ktorá sa venuje témam vnímania inflácie a zmenám spotrebiteľského správania. Naši analytici spracovali unikátnu komplexnú štúdiu, ktorá okrem iného odpovie na tieto otázky: Aká je reálna inflácia a ako subjektívne pociťujeme zdražovanie jednotlivých typov produktov a služieb? Na čom šetríme? Majú slovenské domácnosti finančnú rezervu?

Autor/Autori
  • Barbora Ostrožovičová PR Manager
Get in touch

SLOVENKY A SLOVÁCI VERIA, ŽE EKONOMICKÁ SITUÁCIA SA ZLEPŠUJE

Klesajúca miera inflácie v súvislosti s letným obdobím môžu prispievať k ekonomickému optimizmu:  Národný index ako indikátor vnímania ekonomickej situácie populáciou zaznamenal opäť nárast. Slovenskí spotrebitelia vnímajú súčasnú ekonomickú situáciu, ako aj očakávania budúceho ekonomického vývoja pozitívnejšie ako pred tromi mesiacmi.

VNÍMANIE FINANČNEJ SITUÁCIE DOMÁCNOSTÍ SA ZLEPŠUJE

Vnímanie finančnej situácie domácností slovenskými spotrebiteľmi je takisto pozitívnejšie, ako pred tromi mesiacmi. Slovenky a Slováci pomerne silno veria, že si udržia svoje zamestnanie. V idexom vyjadrení sa Slovensko umiestnilo na 9. mieste spomedzi 37. krajín sveta. Prvé miesto patrí Nemecku.

RASTÚCE CENY, HROZBA CHUDOBY A ZDRAVOTNÍCTVO

...sú  aktuálne tri najväčšie obavy Sloveniek a Slovákov. Pri obavách z inflácie sa Slovensko umiestnilo na 15. mieste z celkového počtu 37 krajín. 

Ďalšou oblasťou, ktorej sa slovenská populácia obava na veľmi podobnej úrovni je medzinárodný vojenský konflikt. 


INFLÁCIA KLESÁ, AVŠAK STÁLE JE VYSOKÁ 

V júni sa medziročná miera inflácie pohybovala na urovni 10,8 %. Hoci je táto hodnota najnižšia od marca 2022, stále je veľmi vysoká – a oveľa vyššia, než sú spotrebitelia zvyknutí. Infláciu naďalej ťahajú ceny potravín a nealkoholických nápojov, energií, reštauráčných a hotelových zariadení, aj keď v kategóriách došlo k výraznejšiemu poklesu cien.

KRITICKÉ KATEGÓRIE RASTÚCICH CIEN

Energie, potraviny a nealkoholické nápoje patria stále ku kritickým oblastiam, kde ceny výrazne rastú a zároveň spotrebitelia tento nárast pomerne silno vnímajú. Doprava je v súčasnosti vďaka klesajúcim cenám benzínu a nafty relatívne bezpečnou oblasťou.

 

Řaňajky TA3: Aké sú nálady a obavy spotrebiteľov na Slovensku? Porovnali situáciu s okolitými krajinami