En tredjedel av hushållen upplever sin ekonomi som försämrad

En ny undersökning från Ipsos som tittat på svenskarnas privatekonomi.

Denna undersökning visar att 33% av hushållen upplever att deras privatekonomi försämrats det senaste kvartalet. Det uppger framför allt barnfamiljer, boende i villa/radhus och invånare utanför storstäderna. 
Hos denna grupp är det främst underhållning/nöjen (20%), livsmedel (17%), drivmedel (16%) och kläder (13%) som man säger sig valt att lägga mindre pengar på till följd av sin försämrade ekonomi.

     - Vi ser att en stor del av hushållen, framför allt där omkostnaderna redan är högre, agerat reaktivt på de kraftiga prishöjningar som skett på senare tid. Utöver nöjen och kläder så tycks konsumenter aktivt välja att spendera mindre på de varor som ökat mest i pris säger Sophia Kandell, Brand Strategy Director på Ipsos.  

Om privatekonomin skulle försämras ytterligare för denna grupp så är livsmedel (20%), underhållning/nöjen (17%), drivmedel (15%) och semesterresor (11%) vad man säger sig lägga mindre pengar på.

     - Även på längre sikt tycks konsumenten bli mer vaksam om sina utlägg för mat och bensin/diesel, men också större kostnader som semesterresor ifrågasätts i högre utsträckning om ens privatekonomi fortsatt försämras, fortsätter Sophia. 

Den yngre generationen är mer köpstark  

Mest positiva till den egna ekonomins utveckling är unga vuxna i åldern 18–29 år, där 27% upplever att deras privatekonomi förbättrats de senaste tre månaderna (jämfört med 15% totala populationen).  

     - Ungdomsarbetslösheten ligger på historiskt låga nivåer och det bådar gott att den grupp som covid-19 inledningsvis slog hårt mot upplever en återhämtning på arbetsmarknaden, avslutar Sophia Kandell. 

Undersökningen genomfördes av Ipsos under perioden 7-19 juni 2022. Undersökningen omfattar 1285 digitala intervjuer bland allmänheten 18 år och äldre.

Vid frågor, välkommen att kontakta:
Sophia Kandell, Brand Strategy Director Ipsos Sweden
[email protected] 
076-163 54 41
 

Ladda ner

Konsument & shopper