I slit-och-släng-samhället: utmaningen med plastförpackningar och avfall

En ny global undersökning avslöjar att 8 av 10 personer anser att tillverkare bör tvingas ta ansvar för sina egna förpackningars återvinning och därmed minska avfallet.

plastic packaging and waste | Ipsos | Global AdvisorSenaste Global Advisor visar att 80% av människor runt om i världen anser att tillverkare bör ansvara för att hjälpa till med återvinning och återanvändning av förpackningarna som de producerar. Denna attityd delas av majoriteten av konsumenterna i vart och ett av de 28 länder som omfattas av undersökningen.

Konsumenterna anser att det är dags för förändring. Tre av fyra konsumenter (75%) vill köpa produkter med så lite förpackning som möjligt. Samtidigt tycker 71% att plastprodukter för engångsbruk bör förbjudas så snart som möjligt.

Undersökningen visar att det finns potentiellt stora fördelar för tillverkare som tar steget mot en mer miljövänlig produktion:  75% av de globala konsumenterna (70% i Sverige) säger att de tycker bättre om varumärken som gör förändringar för att minska sin miljöpåverkan. 

Producenten vs konsumenten
Utöver åsikt gällande producenternas ansvar frågar vi även respondenterna om deras egna vanor och hur benägna de är att förändra sitt beteende till fördel för miljön. 

Globalt svarar 63% att de skulle vara villiga att ändra sina köpvanor och byta butik om det innebar en reducering av användandet av förpackningar. I  Sverige skulle mer än varannan person (53%) kunna tänka sig att ändra var man handlar om det skulle innebära att ens egen förbrukning av förpackningar minskar. 

 

Jämfört med de andra länderna i studien anser svenskarna att det finns tydliga instruktioner för återvinning och 70% (52% globalt) anser att vi har bra rutiner för sophämtning och hantering av hushållsavfall. I Ryssland och Serbien är mindre än en fjärdedel nöjda med avfallshanteringen (24% respektive 22%). 


Brands which deliver more sustainable packaging without compromising benefits or price, will be rewarded a competitive advantage. Our poll shows that positive outcomes are more likely when people are incentivised with systems that support behaviour. Packaging which is more easily sorted and disposed of will nudge virtuous behaviours, with tangible outcomes for the whole community. 

Ian Payne, Global Head of Packaging Innovation Ipsos

 

Mer insikter om Energi & Miljö

Konsument & shopper