Ipsos Update - November 2021

Vår månatliga sammanfattning av forskning och tänkande från Ipsos runt om i världen innefattar denna gång nya globala rapporter om ämnena hälsa, pålitlighet och infrastruktur. Upptäck också de senaste artiklarna om empati, insikter och detaljhandelstrender.

Den här utgåvan av Ipsos Update täcker en rad ämnen och sammanfattar nyckelpunkterna från Ipsos-studier som släppts under den senaste månaden på ett sätt som är lätt att ta in och utforska mer. Se nedan för en innehållsförteckning.

Globala åsikter kring hälsa: Den senaste vågen av vår Global Health Service Monitor utforskar allmänhetens uppfattningar om deras lands hälsovårdstjänster. Coronaviruset är fortfarande det dominerande hälsoproblemet samtidigt som oron för psykisk hälsa ökar. En annan studie för World Mental Health Day utforskar också den relativa betydelsen av mental hälsa och fysisk hälsa.

Pålitliga yrken: Vår årliga studie samlar opinion från 28 länder om de yrken som är mest och minst pålitliga. Årets studie ser att läkare blir världens mest pålitliga yrke för första gången, mycket tack vare att pandemin har bidragit med ett lyft för deras ställning.

Infrastruktur: Årets Global Infrastructure Index finner att allmänheten prioriterar miljöhänsyn framför ekonomisk vinst när det kommer till nya infrastrukturprojekt. Undersökningen tittar också på hur nöjda människor i 28 länder är med sin lokala infrastruktur och vilka områden som mest kräver förbättring.

Vad oroar världen?: Den senaste vågen av vår globala problemspårare visar att Covid-19 inte längre är den största globala oron efter 18 månader i toppen av rankingen. Den hamnar på tredje plats på världens bekymmerslista då den blivit nedputtad av ekonomiska bekymmer.

Förvandla insiktsfunktionen: Insikter gör det möjligt för oss att verkligen förstå människor och konsumenter, men fokus på beslutsfattande saknas ofta. Den här artikeln berättar hur processen att generera insikter kan omvandlas till verkliga konkurrensfördelar.

Väckt empati: Att utveckla en stark känsla av empati hjälper organisationer att återupptäcka konsumenter som människor och möta deras djupare behov. Vi introducerar ett ramverk i fyra steg för att utveckla en empatisk strategi för företag.

Konvergent handel: Detaljhandelskanalerna har ökat de senaste åren, samtidigt som digitala och fysiska miljöer smälter samman. Vi utforskar den framväxande världen av konvergent handel, där en binär skillnad mellan offline och online inte längre gäller.

Den omprogrammerade konsumenten: Tetra Pak Index 2021 indikerar en ökning av ansvarsfull konsumtion. Årets rapport visar att bräckligheten som upplevdes under pandemin har skapat en övergång från passiv oro till aktiv vård av oss själva, våra samhällen och vår miljö.

Går också att läsa om i denna månadens Ipsos Update:

Samhälle