Miljömässig hållbarhet: Vem bryr sig?

Ett segmenterat landskap av engagemang, utmaningar och möjligheter.

Ipsos | White paper | Consumers and Sustainability

I takt med att väderhändelser ökar i frekvens och intensitet ser allt fler att världen står inför en miljökris. Men dagliga utmaningar som ökade levnadskostnader har ofta företräde framför dessa frågor. Dessutom är vår oro, våra attityder, prioriteringar och åtgärder väldigt olika när det gäller miljöengagemanget.  

I denna insiktsrapport delar vi resultaten från en ny global studie som identifierar fem grupper baserat på deras nivåer av oro och engagemang för miljön. Vi vägleder också kring hur man blir relevant i respektive segment. 

Fem viktiga takeaways: 

  • Globalt finns en ökande insikt om att vi står inför en miljökris. Brådskande dagliga frågor är dock ofta högre prioriterade. 
  • Vår oro, våra attityder och prioriteringar skiljer sig radikalt mellan olika konsumentgrupper.  
  • De fem segmenten du bör ha koll på är ”aktivister”, ”pragmatiker”, ”delvis bidragande”, ”upptagna åskådare” och ”oengagerade förnekare”. 
  • Om vi förstår hur olika segment känner och agerar kan vi formulera mer relevanta budskap och bli mer träffsäkra i vår egen strategi. 
  • För att bli framgångsrika i fler segment måste varumärken tänka på att presentera hållbarhet som en sidofördel, inte den primära fördelen.  

Med fördjupad förståelse blir du mer relevant och träffsäker i din egen strategi. En nyttig övning är att se hur ditt varumärke står dig i respektive segment och var du har störst potential att växa. Nya koncept och produktidéer bör också testas mot respektive segment, särskilt om de är tänkta att möta konsumenters behov kopplat till hållbarhet.  

Kontakta oss om du vill veta mer om hur modellen kan användas för att stärka ditt varumärke, bli mer relevant i din kommunikation eller utveckla ditt erbjudande.   


The context

The segmentation of sustainability

Geo-diversity in environmental concern

Shifting dimensions

From understanding to activation

Konsument & shopper