Sveriges bästa innovation

För att uppmärksamma World Creativity and Innovation Day var vi på Ipsos nyfikna på vad allmänheten anser vara de bästa svenska innovationerna genom tiderna.

Sverige är ett innovationskraftigt land och att ta fram listan med kandidater var en både rolig och svår uppgift. Det finns många fantastiska svenska uppfinningar att välja mellan, och efter intensiva diskussioner kom vi fram till en blandad lista på 24 innovationer, både gamla och nya, som spänner över många olika användningsområden.


Så vad tycker allmänheten är den bästa svenska innovationen genom tiderna?

För att ta reda på detta har vi genomfört en studie bland svenska allmänheten. 
Som metod har vi använt oss av DUEL – Ipsos validerade metod utvecklad för att snabbt screena och rangordna olika typer av stimuli, som kan vara NAMN, SMAKER, KORTA PÅSTÅENDEN, BILDER osv. Screeningen sker genom en turnering där man snabbt väljer det man föredrar i parvisa jämförelser, och vinnaren går vidare till nästa steg. Under denna turnering mäter vi både preferens och responstid, det vill säga vi fångar både den explicita preferensen och övertygelsen eller passionen i preferensen. 

Nu till resultatet! 

  • Första platsen tilldelas Swish genom sin vinnande kombination av preferens och övertygelse.
  • På andra respektive tredjeplats hittar vi kylskåpet och Bluetooth.  
  • Listan spänner över nästan 300 år av svensk innovationskraft och täcker en rad olika användningsområden. I det här perspektivet är det intressant att tre av topp fyra upptas av nya teknologiska innovationer - Swish, Bluetooth och Spotify. Detta återspeglar hur vi lever idag; i ett alltmer kontantfritt samhälle, alltid uppkopplade och med mobilen i hand. 
  • En innovation med ett intressant resultat är snus som genererat högst övertygelse eller passion, dvs snabbast responstid. Detta innebär att de som valt snus har varit snabba och säkra på sitt svar. 
  • Bland innovationer med en mer genomsnittlig prestation finner vi trepunktsbälte, pacemaker, blixtlås, skiftnyckel, respirator och Tetra Pak. Kanske tar vi dessa för givet och ser de inte som speciellt innovativa längre?   
  • Längst ner på listan hittar vi separator, torrmjölk och lättbetong, innovationer som kanske är svårare att ta till sig och se värdet av i sin vardag. Även Minecraft placerar sig i botten, möjligen pga att spelet inte gjort så stort avtryck i åldersgruppen 18–65 år.  
  • Resultatet är stabilt, och skillnaderna mellan äldre och yngre, samt mellan män och kvinnor är små. Men vad vi ändå kan se är att snus är mer populärt som innovation bland män, medan Minecraft har en starkare ställning i åldersgruppen 18–35 år.
innovation day ipsos
Listan visar Promise score – en kombination av preferens och responstid. Genomsnittet är satt till index 100. 

 

innovation day ipsos
Figuren visar preferens och responstid. Vinnarna hittar vi i övre högra kvadranten.  

 

Mer om DUEL

Utmärkande för DUEL är att den bygger på att beslutsfattande sker utifrån System 1 (Fast) och System 2 (Slow). Beslut som fattas med hjälp av System 1 är snabba och relativt omedvetna och kräver lite kognitiv kapacitet, medan beslut som fattas med hjälp av System 2 tar lite mer tid och reflektion och kräver mer kognitiv kapacitet. Därför baseras DUEL på en kombination av en direkt (preferens - PREFERENCE) och indirekt (responstiden – PUNCH) metod.  Med hjälp av svarstiden kommer vi åt respondenternas omedvetna, magkänslan. Antagandet är att ju snabbare man väljer desto mer övertygad är man i sitt val.  Den direkta preferensen och indirekta övertygelsen kombineras i en ny variabel som kallas löfte – PROMISE

innovation day ipsos duel


 

Studien genomfördes av Ipsos Sverige mellan 13 och 15 april med en nationellt representativ grupp av 225 deltagare mellan 18 och 65 år. Resultaten bygger på 150 observationer per innovation.

innovation day ipsos

 

Konsument & shopper