Tetra Pak Index 2019

I en unik studie som vi på Ipsos genomfört på uppdrag av Tetra Pak, har vi fördjupat oss i kopplingen mellan hälsa och miljö.

Hälsa och miljö har historiskt setts och kommunicerats som separata områden. Men årets Tetra Pak Index, en studie Ipsos gjort på uppdrag av Tetra Pak, visar att konsumenterna  anser att de två områden är sammanlänkade.

3 av 5 konsumenter globalt anser att deras individuella personliga hälsa är påverkad av miljöproblem. En majoritet av konsumenterna anser att ansvaret hamnar på dem själva som individer och framför allt planerar man att påverka sin hälsa genom att förändra sina matvanor.

I rapporten presenteras sex nya kundsegment: 

  • Active Ambassadors
  • Planet Friends
  • Health Conscious
  • Followers
  • Sceptics
  • Laggards

 

Tetra Pak Index 2019

 

Tetra Pak Index 2019 summery
Tetra Pak Index 2019 - Summery 


 

Studien, som genomförts på nio marknader, hittar du sammanfattad i rapporten.

Läs mer hos Tetra Pak eller ladda ner rapporten här nedan.

Konsument & shopper