Ipsos Ekonomi Dosyası Eylül 2023 Sayısı Yayında

Vatandaş Ekonominin Mevcut Durumunu Değerlendirdi.

3ekim4

3ekim5

3ekim6

3ekim7

3ekim8

3ekim9

3ekim10

3ekim11

3ekim12

3ekim13

3ekim14

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ipsos'un Türkiye CEO'su Sidar Gedik şunları iletti: Takip ettiğimiz ekonomik göstergelerin bazılarındaki değişimlerin yeni bir trend başlangıcı olmadığını Eylül sonuçları ile görmüş olduk. Örneğin Ipsos’un Dünya’nın Endişeleri Araştırması’na katılanların enflasyona dair endişe seviyesi Ağustos’ta 1 puan gerilemişti, ancak Eylül’de yeniden 1 puanlık yükseliş gördük. Global endişeler arasında ilk sırada olan enflasyon acaba bu konumundan uzaklaşmaya başlamış olabilir mi sorumuzun cevabını da almış olduk. Enflasyon bir çok ülkenin en büyük endişesi olmaya devam ediyor. Enflasyona dair en yüksek endişe seviyesi Arjantin’de, ülkemiz ise bu konuda dördüncü sırada yer alıyor. 
Ipsos’un 29 ülkede ölçtüğü tüketici güveni sıralamasında Türkiye Ağustos’ta en son sıraya düşmüştü, Eylül’ü de maalesef en son sırada kapattık. 29 ülke ortalaması 47,6 iken bizim tüketici güveni endeks değerimiz 32 oldu. Düşük endeks değerini TÜİK ölçümünde de görmeye devam ediyoruz.
Henüz ısınma ve enerji masraflarının hane bütçelerini zorlamaya başlamadığı aylardayız. Bu koşullarda da ülkenin en önemli sorunu olarak ekonomi dile getiriliyor, enflasyonun yükselmeye devam ettiği şu dönemde bunun kış aylarında daha da ağır hissedilen bir sorun olması şaşırtıcı olmaz. 
Ülke ekonomisinden memnun olanların oranı %4 seviyesinde, yani neredeyse hiç kimse memnun değil. Döviz kurunun seyrine, işsizlik oranın akıbetine dair beklentiler olumsuz olmaya devam ediyor. Yaşam standardındaki gerilemeye, kişisel harcamaların artacağına dair negatif beklentilerde bir dip noktayı görmüş olabiliriz. Ancak diğer tespitlerin de ışığında bu dip noktanın artık olumluya doğru bir dönüş anlamına geldiğini düşünmüyorum. Bundan ziyade artık gidilecek daha da kötü bir seviyenin zorluğundan ileri geldiği fikrindeyim. Bir süre daha ufak iniş çıkışlar ile bu dip seviyelerde kalmaya devam edeceğiz gibi görünüyor.
 

ARAŞTIRMA KÜNYESİ:

2023 EYLÜL TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ: Eylül 2023 tarihinde Online Panel sistemi aracılığıyla dünya çapında 29 ülkede gerçekleştirilmiştir. Örneklem, çoğu ülkede 16-74 yaşları arasında ve Kanada, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 18-74 yaşları arasındaki 21,200 yetişkini kapsamaktadır.  Araştırmaya Ipsos Online Panel üzerinden bazı ülkelerde 1000, Türkiye dahil bazı ülkelerde de 500 kişi çalışmaya katılmıştır. Türkiye'deki örneklem  daha çok şehir merkezinde yaşayan, eğitimli ve daha yüksek gelirli vatandaşları kapsamaktadır. Sonuçlar internet erişimi olup online anket doldurabilen nüfusun yanıtları olarak değerlendirilmelidir. 

Ipsos DÜNYANIN ENDİŞELERİ- AĞUSTOS: 25 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında Online Panel sistemi aracılığıyla dünya çapında 29 ülkede gerçekleştirilmiştir. Örneklem, çoğu ülkede 16-74 yaşları arasında ve Kanada, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 18-74 yaşları arasındaki 25,725 yetişkini kapsamaktadır.  Araştırmaya Ipsos Online Panel üzerinden bazı ülkelerde 1000, Türkiye dahil bazı ülkelerde de 500 kişi katılmıştır. Türkiye'deki örneklem  daha çok şehir merkezinde yaşayan, eğitimli ve daha yüksek gelirli vatandaşları kapsamaktadır. Sonuçlar internet erişimi olup online anket doldurabilen nüfusun yanıtları olarak değerlendirilmelidir. 

Ipsos GÜNDEME DAİR: Araştırma 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili haftalık 400-800 birey ile online anket yöntemi (CAWI) üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın istatistiki hata payı, 95 güven aralığında ± 3.5’tir. Veriler, ADNKS 2019 verilerine (yaş, cinsiyet, eğitim ve İBBS1 12 bölge) göre ağırlıklandırılmıştır. 
 

Toplum