Politieke barometer week 18

Peiling Europese Parlementsverkiezingen – VVD en Forum nek-aan-nek

The author(s)

  • Sjoerd van Heck Public Affairs
Get in touch

Klik hier voor de peiling in detail.

Europees Parlement

Als er vandaag verkiezingen zouden zijn voor het Europees Parlement dan zouden de VVD en Forum voor Democratie (FvD) beide 5 zetels halen. Dat blijkt uit de Politieke Barometer van april.

Het CDA, dat bij de Europese Parlementsverkiezingen van 2014 nog op 5 zetels uitkwam, zou er daar nu 2 van inleveren en op 3 zetels komen. Andere verliezers zijn D66 en de PVV, die in termen van zetels gehalveerd zouden worden: van 4 naar 2 zetels. De SP en de PvdA zouden 1 zetel kwijtraken en uitkomen op respectievelijk 1 en 2 zetels. De ChristenUnie-SGP (2 zetels) en de Partij voor de Dieren (1 zetel) blijven stabiel ten opzichte van hun huidige zetelaantallen in het Europees Parlement. GroenLinks zou 1 zetel winnen (van 2 naar 3 zetels) en de VVD komt dus uit op 5 zetels, ten opzichte van 3 zetels in 2014. Forum voor Democratie zou met 5 zetels het Europees Parlement binnenkomen.

Partij Europees Parlement
2014
Politieke Barometer
week 18
zetels % zetels
CDA 5 9.3% 3
D66 4 6.5% 2
PVV 4 9.0% 2
VVD 3 18.1% 5
SP 2 5.7% 1
PvdA 3 7.8% 2
ChristenUnie - SGP 2 7.1% 2
GroenLinks 2 9.6% 3
PvdD 1 4.2% 1
FvD 0 16.9% 5
50Plus 0 3.5% 0
DENK 0 1.2% 0
Totaal 26   26

 

Voor een uitleg van de methodiek rondom peilingen voor het Europees Parlement, zie onderaan dit artikel.

Tweede Kamer

En hoe zou de samenstelling van de Tweede Kamer eruitzien, als er vandaag verkiezingen zouden worden gehouden? Ook hier zien we dat er twee partijen duidelijk de grootste zijn. In onze huidige peiling komt de VVD op 27 zetels uit, terwijl Forum voor Democratie 25 zetels noteert.

Op enige afstand volgen dan 3 partijen die 14 zetels noteren: GroenLinks, CDA en PVV. Daarna volgen weer drie partijen die dicht bij elkaar staan wat zetels betreft: D66 komt uit op 11 zetels, SP en PvdA beide op 10 zetels. Partij voor de Dieren komt uit op 8 virtuele zetels, ChristenUnie op 6 en 50PLUS op 5 zetels. SGP en DENK staan op 3 zetels.

Onze cijfers worden ook gepubliceerd door EenVandaag in 'De Peiling'.

Verantwoording Peiling Europees Parlement
Voor de peilingen voor het Europees Parlement gebruiken we min of meer dezelfde methodologie als voor reguliere metingen van de Politieke Barometer. Dat betekent dat we een steekproef van ongeveer 1000 stemgerechtigde Nederlanders bevragen over hun politieke voorkeur. Afwijkingen tussen de samenstelling van de steekproef en de samenstelling van de Nederlandse stemgerechtigde bevolking op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio, werkzaamheid en vorig stemgedrag (Tweede Kamerverkiezingen 2017) worden door middel van een weging gecorrigeerd.

Bij de peiling voor het Europees Parlement vragen we kiezers wat ze zouden stemmen als er morgen verkiezingen zouden zijn voor het Europees Parlement. Deze resultaten rekenen we dan door naar een zetelverdeling.

De opkomst bij verkiezingen voor het Europees Parlement is in Nederland traditioneel laag, wat een effect kan hebben op de uitslag. Daarom vragen we kiezers naar opkomstintentie, en nemen dat cijfer mee in het doorrekenen van de uitslag. Omdat we gebruik maken van online panels voeren we nog een beperkte correctie op de resultaten door, om te corrigeren voor over- en ondervertegenwoordiging van bepaalde kiezersgroepen.

De statistische marge rond de zetels per partij bedraagt + of – 1 zetel. Daarnaast is het van belang om te vermelden dat er bij de peiling wordt gevraagd naar wat mensen zouden stemmen als er vandaag verkiezingen zouden worden gehouden. Daarom moeten peilingen niet zozeer als voorspelling voor de verkiezingsuitslag worden gezien, maar meer als de stand van zaken op het moment van peilen. We weten dat veel kiezers pas op een laat moment beslissen op welke partij ze stemmen, soms zelfs pas in het stemhokje. Daarnaast kunnen allerlei zaken zoals een debat op televisie of ontwikkeling in het nieuws kiezers op het laatste moment nog beïnvloeden. Dat maakt het waarschijnlijk dat er verschillen ontstaan tussen wat peilingen laten zien en de verkiezingsuitslag.

The author(s)

  • Sjoerd van Heck Public Affairs

Society