Arendalsuka: Råd for å forebygge hat og trusler

Ipsos deltok onsdag på KS sitt arrangement om ytringskultur under Arendalsuka, som handlet om hva vi kan gjøre for å skape en god tone i samfunnsdebatten, og unngå at hets og trusler tar overhånd. Ipsos presenterte konkrete råd om mulige forebyggings- og håndteringstiltak i forbindelse med hatefulle ytringer og trusler mot lokalpolitikere.

Forfatter(e)

Retningslinjer for god ytringskultur og bruk av sosiale medier, kontaktperson i kommunen, kurs om nettvett i folkevalgtprogrammet, folkevalgtnettverk, tverrpolitiske erklæringer mellom partiene og endringer i lovverket er noen av rådene som kan bidra til å forebygge hatefulle ytringer på nett. Rådene er utarbeidet av Ipsos på oppdrag for KS for å motvirke hat og trusler, lagt frem av Carina Riborg Holter før debatten.


- «Vi håper at mange kan la seg inspirere av rådene KS har fått utarbeidet. Vi kan ikke ha det slik at folk ikke tør debattere viktige samfunnsspørsmål. Trusler og hatefulle ytringer truer både demokratiet og ytringsfriheten», sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

6
Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, journalist Mah-Rukh Ali, forsker Yngve Carlsson og ordfører i Notodden kommune, Gry Fuglestveit Bløchlinger, i debatt om hat og trusler mot folkevalgte under Arendalsuka. Foto: KS

 

I kjølvannet av Ipsos’ omfattende kartlegging av hat og trusler mot lokalpolitikere  på oppdrag for KS, har Ipsos i en fersk rapport skissert konkrete tiltak for hvordan den enkelte folkevalgte, det folkevalgte kollegium (kommunestyret/fylkestinget), politiske partier, medier og nasjonale myndigheter kan håndtere hat og trusler mot lokale folkevalgte som allerede er forekommet, samt bidra til å forebygge og motvirke forekomsten av hat og trusler.

- «Politikernes erfaringer og beretninger om hatefulle ytringer og trusler som de har opplevd stiller spørsmål med hvordan ytringsfriheten bør praktiseres i det offentlige rom, men også hvor mye en politiker forventes å måtte kunne tåle innenfor rimelighetens grenser», sa Carina Riborg Holter under innledningen.

Rådene som er utarbeidet har et todelt fokus på forebygging på den ene siden, og håndtering på den andre. Det ene vil fokusere på hvordan ulike aktører kan forebygge og motvirke forekomsten av hat og trusler i fremtiden, mens håndtering fokuserer primært på hvordan aktørene potensielt kan håndtere hat og trusler som allerede har forekommet.  

 
Ipsos har utarbeidet flere rapporter om hatefulle ytringer, hets og trakassering for ulike institutter og organisasjoner. Blant annet analyser om netthets mot kvinner for Amnesty, digital mobbing blant barn og unge tilknyttet prosjektet EU Kids Online for Universitetet i Oslo, og mobbing og trakassering ved norske universiteter og høgskoler for Universitetet i Agder. Med på laget har vi Carina Riborg Holter som skrev masteroppgave for Senter for ekstremismeforskning (C-Rex) ved UiO om hvem avsendere bak hatefulle ytringer er, og hvilke motivasjoner og motiver som ligger bak.

 

Forfatter(e)
  • Ipsos Norge

Samfunn