Flere mener Støre gjør en dårlig jobb enn god jobb som statsminister

Vi har spurt befolkningen hvorvidt de mener statsministeren gjør en god jobb i en årrekke. Vi har sett på hvorvidt befolkningen synes han gjør en god eller dårlig jobb.

Mens strømprisen setter nye rekorder omtrent daglig, så øker også andelen som mener Jonas Gahr Støre gjør en dårlig jobb som statsminister. Slik det kommer frem i grafen nedenfor, mener 31 % at Støre gjør en dårlig jobb, mens 22 % mener han gjør en god jobb. I juni mente 24 % at Støre gjorde en god jobb, mens 26 % mente han gjorde en dårlig. Altså er det signifikant flere i august som mener Støre gjør en dårlig jobb sammenlignet med juni. Samtidig ser vi at hele 43 % mener han gjør en middels jobb.

graf

Negativ utvikling siden valget

Ser vi på nettofordelingen mellom andelen som mener han gjør en god jobb, og andelen som mener han gjør en dårlig jobb, kan vi se at utviklingen har gått i minus. Nettofordelingen viser forholdet mellom de som mener Støre gjør en god jobb og de som mener han gjør en dårlig jobb, der andelen «dårlig jobb» trekkes fra andelen «god jobb». Utviklingen i Støres nettofordeling er visualisert i grafen nedenfor. Her kommer det frem at nettofordelingen nå ligger på -9 %. Altså er det flere som mener han gjør en dårlig jobb enn en god jobb. Den første målingen etter at Støre ble statsminister, var nettofordelingen på +19 %. 
Ser vi på utviklingen siden Støre ble innsatt som statsminister, har det hovedsakelig vært flere som mener han gjør en god jobb enn dårlig jobb. Overordnet viser bildet en nedadgående trend, men med en midlertidig økning i mars og april. Den nedadgående trenden fra november til februar kan tyde på noen krevende første måneder som statsminister, preget av strømkrise, økende koronasmitte, Viken-uenighet og kanskje noe mer utfordrende regjeringssamarbeid enn ønsket. Allikevel ser vi at det fortsatt var flere som mente han gjorde en god jobb i denne perioden enn de som mente han gjorde en dårlig jobb. 

 I de to månedene etter lavpunktet i februar gikk det oppover i nettofordeling og i april lå nettofordeling på det høyeste siden desember 2021 med + 11 %. I de påfølgende månedene mai, juni og august har det kun gått nedover. Nettofordelingen blir for første gang negativ med -2 % i juni, etterfulgt av august med -9 %. Dette kommer etter en bølge med nye rekordhøye strømpriser samt høyere matpriser, drivstoffpriser og en stadig økende styringsrente. 

netto1
Nettofordelingen viser forholdet mellom de som mener Støre gjør en god jobb og de som mener han gjør en dårlig jobb, der andelen «dårlig jobb» trekkes fra andelen «god jobb».

 

Se politisk barometer for august 2022 her.

Mer innsikt om Offentlig sektor

Samfunn