52 % globalt og 32 % i Norge sier det er for farlig å sykle i området deres

Undersøkelsen viser global konsensus om at sykling har en nøkkelrolle for å redusere karbonutslipp og trafikk samt bred støtte for å gi syklende prioritet i nye infrastrukturprosjekter. Vi feirer Verdens sykkeldag 3. juni 2022 med publisering av resultatene.

En ny Ipsos Global Advisor-undersøkelse viser at de fleste voksne i 28 land mener at sykling spiller en viktig rolle i reduksjonen av karbonutslipp (i gjennomsnitt gjør 86 % det) og i reduksjonen av trafikken (80 %). Imidlertid sier halvparten (52 %) å sykle i området deres er for farlig. Utbredelsen av sykling for å løpe ærend eller for å pendle er høyest i land der det er mest oppfattet som en sikker transportmåte som Kina, Japan og Nederland. I de fleste undersøkte landene er et solid flertall av innbyggerne for å gi sykler prioritet fremfor biler i nye infrastrukturprosjekter. Norge skiller seg ut på mange områder.

På verdensbasis rapporterer færre voksne at de vanligvis bruker sykkel for en 2-kilometer-tur i nabolaget (14 % i gjennomsnitt) enn å gå (37 %) eller kjøre bil (25 %). Sykling er imidlertid den vanligste transportmåten for korte lokale turer i Nederland (45 %) og Kina (33 %) og er også mye brukt i Japan (27 %), India (21 %), Tyskland (21 %) og Belgia (20 %).

I gjennomsnitt globalt er det dobbelt så mange som sier at de sykler for trening (27 %) enn for pendling (12 %). Sykling for å trene er mest praktisert i Polen, hvor 61 % rapporterer å gjøre det. I Norge svarer kun 20 % at de sykler for trening.

Så mange som 30 % av voksne i Nederland, 22 % i Kina og India og 20 % i Sverige rapporterer at de sykler for å komme seg til arbeidsplassen eller utdanningsstedet. I kontrast er det bare 9 % i Norge, 5 % i Sør-Afrika, USA og Storbritannia og 4 % i Canada som gjør det. 

På tvers av de 28 landene sier nesten to tredjedeler (63 %) av de voksne at de vet hvordan man sykler og 42 % rapporterer at de eier en. Nederland, Polen og Sverige viser de høyeste nivåene av sykkeleierskap. I Norge sier 1 av 2 (52 %) nordmenn at de eier en sykkel.

Bruken av offentlige sykkeldelingssystemer er i gjennomsnitt 8 % per land, men den er mye høyere i Kina (38 %), India (19 %), Sør-Korea (15 %) og Tyrkia (15 %). Norge (4 %) som Sverige (5 %) er blant de laveste sammen med Belgia, USA, Canada, Japan og Sør-Afrika (3 %) og Hungarn (2 %).

Andelen syklister er ikke stor forskjellig mellom store demografiske grupper. Forekomsten av ukentlige syklister er bare litt høyere blant de som er mannlige, yngre, urbane, mer velstående og høyt utdannede enn blant de som ikke er det. En gruppe skiller seg imidlertid ut: forretningsbeslutningstakere. I gjennomsnitt sykler 55 % av dem minst en gang i uken mot 35 % av alle voksne.

Dette er noen av funnene i en undersøkelse av 20.057 voksne under 75 år utført mellom 25. mars og 8. april 2022 på Ipsos Global Advisor-onlinebasert undersøkelsesplattform.

Sykling som løsning for klimakrisen

Et stort flertall i alle land er enige om at sykling spiller en viktig rolle i reduksjonen av karbonutslipp (fra et maksimum på 94 % i Peru og Kina til et lavpunkt på 77 % i Tyskland) og reduksjon av trafikken (fra 94 % i Peru til 62 % i USA). I Norge svarer 78 % at sykling spiller en viktig rolle i reduksjonen av karbonutslipp og 75 % reduksjon av trafikken.

Videre har sykling et høyere gunstighetsnivå enn alle andre former for transport – et globalt gjennomsnitt på 82 % ser positivt på sykler mot 74 % for biler, 73 % for el-sykler, 59 % for motorsykler eller mopeder, 53 % for elsparkesykler og 43 % for lastebiler.
I Norge svarer 87 % positivt på sykler mot 79 % for biler, 76 % for el-sykler, 63 % for motorsykler eller mopeder, 43 % for elsparkesykler og 51 % for lastebiler.

Land der sykler er mest foretrukket fremfor biler er Tyrkia, Nederland, Ungarn, Chile, Argentina, Belgia, Colombia og Peru (alle med 15 prosentpoeng eller mer). Bare fire av de 28 landene viser et betydelig høyere gunstighetsnivå for biler enn for sykler: Australia, USA, Storbritannia og Canada.

Sykler blir sett positivt i alle land (fra 93 % i Polen til 64 % i Storbritannia) og det samme er el-sykler (fra 84 % i India til 57 % i Storbritannia). I motsetning til dette blir ikke andre typer kjøretøy sett på som vennlige i noen land: elsparkesyklere blir sett positivt på av bare 17 % i Japan (mot 79 % i India), motorsykler og mopeder av bare 23 % i Sør-Korea (mot 85 % i India og 79 % i Malaysia), og lastebiler med 24 % i Tyrkia og 28 % i Kina (mot 70 % i USA).

Prioritere sykler

I denne sammenhengen er dobbelt så mange enige som uenige (64 % vs. 36 %, i gjennomsnitt per land) i at nye vei- og trafikkinfrastrukturprosjekter i deres område bør prioritere sykler fremfor biler. Støtten er høyere enn gjennomsnittet i alle undersøkte fremvoksende land. De eneste landene der færre enn 50 % er enige er Canada, USA, Australia, Japan og Storbritannia, mens meningene er jevnt fordelt i Belgia og Norge.

Støtte for prioritering av sykler i infrastruktur råder der store flertall er enige om at «å sykle fra ett sted til et annet i mitt område er for farlig», inkludert alle land som er undersøkt i Latin-Amerika og Sør-Europa samt Malaysia og Saudi-Arabia.


Les mer om FN's verdens sykkeldag her.

Om studiet

Dette er funnene fra en 28-lands Ipsos Global Advisor-undersøkelse utført 25. mars – 8. april 2022, blant 20.057 voksne i alderen 16-99 i Norge, 18-74 i USA, Canada, Malaysia, Sør-Afrika og Tyrkia, og 16 -74 i 22 andre land, via Ipsos sin onlinebaserte spørreundersøkelsesplattform Global Advisor.

Hvert lands utvalg består av ca. 1000 individer i Argentina, Australia, Brasil, Canada, Kina (fastlandet), Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Italia, Japan, Spania og USA, og ca. 500 individer i Belgia, Chile, Colombia, Ungarn, India, Malaysia, Mexico, Norge, Nederland, Peru, Polen, Saudi-Arabia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Sverige og Tyrkia.

Mer innsikt om Reiser, Turisme & Transport

Samfunn