Handle nå for å bekjempe klimaendringer sier verdens befolkning

To tredjedeler av verdens befolkningen oppfordrer sine regjeringer til å handle nå for å bekjempe klimaendringer. Hvis deres regjeringer ikke handler nå, for å bekjempe klimaendringer, vil et flertall av befolkningen globalt være enig at de svikter sine innbyggere.

En ny global studie utført av Ipsos, utført online blant voksne i 28 land, viser at selv om klimaendringene fortsatt er det viktigste miljøproblemet for befolkningen globalt, er det ikke mer sannsynlig at befolkningen planlegger å gjøre endringer i sin egen miljøatferd enn de var for seks år siden.
 

De viktigste funnene er:

 • Klimaendringene er fortsatt det viktigste miljøspørsmålet globalt, med 37 % som svarer det som et av deres tre viktigste miljøspørsmål. Andre miljøspørsmål som er viktige for verdens befolkning er luftforurensning (33%) og håndtering mengden avfall vi genererer (32%), etterfulgt av avskoging (26%) og vannforurensning (25 %). Bekymringen for de fire viktigste sakene har økt siste to år. 
 • Det norske folk anser «global oppvarming/klimaendringer» (49%) som det viktigste miljøspørsmålet. Deretter følger «fremtidige matkilder og forsyninger» (34%), «håndtering mengden avfall vi genererer» (32%) og «fremtidige energikilder og forsyninger» (32%)
 • Et flertall av befolkningen globalt (68%) er enig i at hvis deres regjeringer ikke handler nå for å bekjempe klimaendringer, vil de svikte sine innbyggere. I Norge svarer 58% det samme. Nesten seks av ti (57 %) sier de ikke ville stemme på et politisk parti hvis politikk ikke tar klimaendringene på alvor. I Norge sier 62% det samme.
 • På tvers av en rekke miljøatferder føler så mange som to femtedeler globalt at de allerede gjør så mye som de kan på spesifikk atferd.
  • Områder der den norske befolkning sier «Jeg gjør allerede dette så jeg kan» er; «Resirkulere materialer som glass, papir og plast» (67%) og «Spare energi hjemme, for eksempel ved å installere isolasjon eller slå av lys» (48%).
  • Områder den norske befolkning vil gjøre mer av det neste året er; «Unngå produkter som har mye emballasje» (56%) og «Unngå å kjøpe nye varer, for eksempel reparere det du har eller kjøpe brukte produkter» (54%)

Enighet om at menneskelig aktivitet bidrar til klimaendringer har falt i enkelte europeiske land mellom 2014 og 2020 (med 14 prosentpoeng i Tyskland, 9 prosentpoeng i Italia og 8 prosentpoeng i Frankrike), samt andre steder  i verden (1) (med 17 prosentpoeng i Brasil, 16 prosentpoeng i Kina og Japan, og 12 prosentpoeng i Russland). I andre land som Storbritannia og USA har det imidlertid ikke vært noen vesentlig endring. Enigheten om menneskeskapte klimaendringer er stabilt høy i Norge (82%).
(1) Det er viktig å merke seg at profilen til den digitale befolkningen har endret seg i løpet av denne tiden, for eksempel med en økning i andelen eldre mennesker som er online.

Et flertall av innbyggerne sier at de sannsynligvis vil gjøre endringer i sin egen atferd for å begrense sitt personlige bidrag til klimaendringer.

Andelen som sier at de sannsynligvis vil gjøre slike endringer har imidlertid ikke økt siden Ipsos sist stilte dette spørsmålet for seks år siden. Det er fortsatt mer sannsynlig at befolkningen planlegger å gjennomføre handlinger som er praktiske og lettere å oppnå enn at de planlegger endringer som er mer vidtrekkende - for eksempel å unngå å fly eller gjøre endringer i kostholdet.

 • I Norge er 56% villig til å unngå produkter med mye emballasje, og 23% gjør dette allerede så mye de kan i dag. 
 • 54% av den norske befolkning er villig til å «Unngå å kjøpe nye varer, for eksempel reparere det du har eller kjøpe brukte produkter», og 33% gjør dette allerede så mye de kan i dag.
 • 67% sier de ikke er villig til å «Spise mindre meieriprodukter eller erstatte meieriprodukter med alternativer som f.eks. soyamelk».
 • 42% sier det ikke er villig til å «Spise mindre kjøtt, eller erstatte kjøttet i noen måltider med alternativer», samtidig sier 35% at de er villige til å kutte kjøttforbruket.
 • 38% sier det ikke er villig til å «Ikke fly, eller erstatte noen flyreiser med tog eller bussreiser», samtidig sier 35% at de er villig til dette. 

Teknisk info vedr den globale delen av undersøkelsen finner du her.

 

Mer innsikt om Energi & Miljø

Samfunn