Innovasjon i utfordrende tider

I en krisetid går forbrukernes holdninger og atferd gjennom store endringer, og noen av disse nye holdningene og atferden vil bli permanent. Fra våre undersøkelser ser vi at forbrukerne er mer åpne for nye ideer under en krise siden deres daglige vaner har blitt avbrutt.

For å få en bedre forståelse av hvordan en krise kan påvirke resultatene fra undersøkelser, har vi analysert Ipsos' konsepttestdatabase med 45 000 konsepter i 93 land. Spesielt har vi sett på den siste finanskrisen, som startet i 2008, og sammenlignet den med de siste årene (2016-2019).

Selv om hver situasjon er unik og det vil være tilfeller der det vil være riktig å utsette eller stoppe prosjekter, er det også viktige innsikter som kan fremskaffes. Analyser under en krise kan bidra til å forstå hvilke tiltak som må iverksettes nå og i fremtiden, da noen av endringene i holdninger og atferd vil bli permanente

For eksempel er det å forstå hvordan innovasjoner kan lanseres i et e-handelsmiljø, og utnyttelse av digitale løsninger mer kritisk nå enn noen gang før.

Data viser at forbrukerne kan være mer åpne for nye ideer under en krise siden deres daglige vaner har blitt avbrutt. Å forstå hva som appellerer til forbrukerne er nøkkelen.

Forbruker og Shopper