Ipsos omdømmepris 2017

Gjensidige ble tildelt Ipsos omdømmepris 2017. Prisen begrunnes med at Gjensidige har hatt et solid omdømme over tid, som også er gradvis styrket de siste årene.

omdømme

Kristin Pran om Profilundersøkelsen Store norske bedrifter 2017 . Foto: Ipsos Norge

Omdømmeprisen ble utdelt under Ipsos årlige omdømmeseminar i forbindelse med Ipsos-rapportene «Profilundersøkelsen Store norske bedrifter 2017» og «Profilundersøkelsen Store norske etater og organisasjoner 2017». Ipsos har i 26 år gjennomført profilundersøkelser som kartlegger befolkningens holdninger til store norske bedrifter, etater og organisasjoner. Omdømmeprisen er delt ut hvert år siden 2004 og gis på grunnlag av både «Profilundersøkelsen Store norske bedrifter» og «Profilundersøkelsen Store norske etater og organisasjoner».

Avdelingsleder i Ipsos Public Affairs Kristin Pran innledet årets seminar med en redegjørelse av profilundersøkelsene og begrunnelse for valg av årets vinner. I «Profil Store norske bedrifter» er i alt 95 bedrifter i 10 ulike bransjer blitt vurdert med hensyn til 5 profilfaktorer; totalinntrykk, miljøbevissthet, samfunnsansvar og moral, økonomi og lønnsomhet og reklame og informasjon. Resultatene fra undersøkelsen viser at nesten alle nordmenn kjenner til Gjensidige, og at selskapet på de fleste av områdene skiller seg fra andre aktører i samme bransje. På totalinntrykk peker Gjensidige seg klart ut blant sine konkurrenter og har siden 2011 økt andel godt inntrykk fra 65% til 72%.

- «Sterkt medvirkende til at Gjensidige får prisen er også at de går frem på de fleste faktorer i 2017, og befester lang tids fremgang på alle områdene vi måler». Dette fortalte Kristin Pran da hun delte ut prisen i formiddag.

 

Full begrunnelse:

Gjensidige får prisen fordi selskapet over lang tid har hatt et solid omdømme, som også er gradvis styrket de siste årene. Gjensidige er en av bedriftene, etatene og organisasjonene som har hatt en positiv utvikling på de fleste områdene vi måler over de siste ti årene. Gjensidige har i perioden opplevd en gradvis økning i andel godt inntrykk i befolkningen, som nesten uten unntak har gått i en retning. Siden 2011 har andel godt inntrykk av selskapet økt fra 65 % til 72 %, og det er andelen meget godt inntrykk som har økt mest. Andelen dårlig inntrykk er omtrent halvert i samme periode. Sterkt medvirkende til at Gjensidige får prisen, er at selskapet går frem på de fleste faktorer i 2017, og befester lang tids fremgang på alle områdene vi måler. Resultatene viser at praktisk talt alle nordmenn kjenner selskapet, og at Gjensidige på de fleste av områdene skiller seg veldig klart fra andre aktører i samme bransje.

 

Gjensidige

Konsernsjef Helge Leiro Baastad mottok prisen til Gjensidige. Foto: Ipsos Norge

«Vi skal kjenne kunden best»

Konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige forteller at han er stolt over at selskapet mottar en slik pris, og takket sine medarbeidere som bidrar til et godt omdømme for selskapet.

- «Vår visjon er at vi skal kjenne kunden best og bry oss mest. Når vi leverer på visjonen i møte med våre kunder, når vi selger forsikringer og behandler skader, og i vår kommunikasjon med omverdenen og media er åpne, ærlige og tilgjengelige, da blir vi belønnet og lagt merke til», sa konsernsjefen etter å ha mottatt prisen.

 

NRK på topp

Gjensidige havner i år på 6. plass (i  fjor 8) totalt på den vanlige listen, som er det beste for selskapet noensinne. Øverst på målingen er NRK, TINE og Vinmonopolet.

- «Blant bedriftene med høyest andel godt inntrykk finner vi mange av de samme som tidligere år», viste Kristin Pran under sin innledning. «Og det er også i år NRK som har den høyeste andelen (84%) med 1% økning i andelen godt inntrykk». På andreplass i målingen er TINE med 81% godt inntrykk – samme som i fjorårets måling. Plass 3 og 4 gikk til henholdsvis Vinmonopolet og Coop, som scorer høyest på omdømme av dagligvarekjedene. 

 

I tillegg til utdelingen av Omdømmeprisen deltok Telenor og Høyre på omdømmeseminaret. Kommunikasjonsdirektør i Telenor Severin Roald holdt innlegg om global omdømmebygging i Telenor, og kommunikasjonssjef i Høyre Rune Alstadsæter snakket om hvordan Høyre har bygget sitt omdømme over tid.

 

Høyre

Kommunikasjonssjef i Høyre Rune Alstadsæter. Foto: Ipsos Norge

Telenor

Kommunikasjonsdirektør i Telenor Severin Roald. Foto: Ipsos Norge

Kristin

Kristin Pran. Foto: Ipsos Norge

For mer informasjon og bestilling av Profilundersøkelsen Store norske bedrifter 2017, kontakt Karen.lillebo@ipsos.com.
Fagansvarlig er Jan Behrens, jan.behrens@ipsos.com, 924 40 968.