Ipsos Update - Juli 2019

Ipsos Update for juli presenterer noe av vår nyeste forsking og whitepapers på temaer som flyktninger og menneskerettigheter, tillit til mediene, utendørs-reklame og abonnentstjenester.

For å markere Verdens flyktningdag, har denne studien undersøkt globale holdninger til flyktningers rettigheter og flyktningpolitikk. Den finner at majoriteten av respondenter i 26 land (61%) støtter prinsippet om at folk skal kunne søke tilflukt fra krig eller forfølgelse. Samtidig er over halvparten tvilende til om flyktningene har riktige motivasjoner for å søke seg til andre land, og 1 av 4 mener at deres land ikke kan ta imot flere flyktninger nå.

Vi har også lansert rapporten Understanding Society som undersøker ulike perspektiver på den globale flyktningkrisen og hvordan den kan løses.

3

Viktigheten av menneskerettigheter i internasjonal politikk er tema for en annen Global Advisor undersøkelse, som finner at holdningene til menneskerettigheter er delte i de 24 landene. Mens kun 3% synes at deres land bør ignorere internasjonale lover om menneskerettigheter fullstendig, er mindre enn 40% enig i at deres land aldri bør bryte dem. Andre mener at man kan vike fra menneskerettighetene under ekstreme situasjoner (21%), eller at menneskerettigheter bør balanseres mot andre hensyn (22%).

5

Videre til internasjonal lovgivning av internett, har en ny global studie med CIGI om internett tillit og sikkerhet funnet en økende grad av mistillit og bekymringer for femte året på rad. Dette er nært knyttet til bevisstheten om misinformasjon og spredningen av falske nyheter - nær 9 av 10 rapporterer at de har blitt lurt av informasjon på nett minst en gang.

 

En annen undersøkelse om samme tema er vår nye Global Advisor om tillit til media, som viser at en tredjedel av respondenter i 27 land stoler mindre på nyheter og informasjon fra tradisjonell media nå enn for 5 år siden, som følge av utbredelsen av falske nyheter og mistro til medienes uavhengighet. Samtidig oppgir flere at de stoler på personlige relasjoner.

 

Med fokus på verdens syvende mest folkerike land, gir vår nye studie om Nigeria innblikk i livet i landets middelklasse. Supplert med lokal Ipsos-forskning, lærer vi om forbrukertrender, sosiale normer og muligheter og utfordringer Nigeria står overfor.

 

Det er en spennende tid for utendørsreklame, eller Out of Home advertising, som utover reklameplakater og busslommer nå tilbyr moderne metoder for markedsføring som interaktive digitale paneler som kan programmeres til å endres med de eksterne forholdene. Vår nye whitepaper viser hvordan nye måleverktøy kan avgjøre hvordan man best treffer publikumet mens de er på farten.

54

Fordi man ofte ikke har tid til å kommunisere med travle og lett distraherte forbrukere, viser vår nye whitepaper Speed Dating With Innovations at for å kommunisere konsise og overbevisende budskap, bør man tenke mer speed-dating og mindre historiefortelling.

 

Til slutt har vi undersøkt den stadig mer populære forretningsmodellen produktabonnementstjenester og hvordan man kan overvinne barrierene som hindrer enda flere fra å registrere seg.