Verdens flyktningdag 20. juni

Ipsos Global Advisor undersøkelsen viser at flertallet mener flyktninger bør kunne søke tilflukt i andre land, inkludert ens eget. Britene er blant de mest støttende overfor flyktninger.

Forfatter(e)

  • Saera Khan Client Director
Get in touch

En ny global studie i regi av Ipsos Global Advisor viser at den britiske befolkningen er blant de som i størst grad støtter at flyktninger skal kunne søke om opphold, fremfor å stenge grensene for innvandring. Paradoksalt nok er det samtidig stor og økende bekymring og mistenksomhet knyttet til om majoriteten av disse flyktningene er reelle flyktninger.

3

 

Studien, som er gjennomført i forbindelse med Verdens flyktningdag 20. juni, viser at majoriteten i 26 ulike land mener at folk som er på flukt over landegrenser, også i ens eget land, bør ha rett til å søke om asyl eller opphold. Likevel finnes det negative holdninger om flyktningestatusen er reell og deres evne til integrasjon i det nye samfunnet.

 

Studien belyser blant annet:

  • I de fleste land er det mest positive holdninger til flyktninger, med unntak Frankrike, Ungarn, Japan hvor de er mindre åpne.
  • I latinamerikanske land som Argentina, Chile, Peru og Mexico er tallene for støtte til flykninger svært høye, over 70 % er positive.
  • Globalt tviler 54 % på om flyktninger som kommer har reel flyktningstatus. I stedet mistenker man at det ligger økonomiske motiver bak og tanker om å utnytte velferdsgoder. 3 av 10 er uenige i at flyktninger har negative motiver. Denne skepsisen er svært økende de siste årene, og særlig i England, Sverige, Spania, Ungarn, Russland og Serbia har denne skepsisen vært signifikant.
  • Et interessant funn til tross for opinionens holdninger til flyktningers rett til å søke asyl, er at befolkningen er relativt delt i troen på om flyktninger kan integreres i samfunnet de kommer til. Britene er stort sett positive til integrasjonsevnen, men globalt er det mindre tro på dette. I India, Saudi Arabia, Argentina er flertallet av befolkningen positive til flyktningers evne til integrasjon, men i Sør Korea, Sverige og i Tyrkia er troen på dette betydelig mindre. Frankrike er det store avviket - dette er det europeiske landet hvor overbevisningen om flyktningers evne til integrasjon er lavest - og dette har vært en markant økende tendens de siste årene.

 

Ipsos Norge har gjennomført egen undersøkelse om tematikken. Ta gjerne kontakt om interesse.

Forfatter(e)

  • Saera Khan Client Director

Samfunn