Kommunevalg 2019: Ap mot katastrofevalg, men rød side holder stand

Ipsos’ kommunebarometer for juni 2019 viser at rød side dominerer og ligger noe høyere enn valgresultatet i 2015 totalt sett. Blå side går kraftig tilbake relativt til valget, og dette skyldes i stor grad Folkeaksjonen Nei til mer bompenger.

Forfatter(e)

  • Mads Motrøen
Get in touch

Høyre får en oppslutning på 19.9 prosent, som er en nedgang på 3.3 prosentpoeng siden valget i 2015 (23.2). Høyre har ligget på 22.3 prosent på de siste tilgjengelige målingene i juni.

Fremskrittspartiet får en oppslutning på 9.6 prosent i denne målingen, og de fikk 9.5 prosent oppslutning ved valget i 2015. Frp har ligget på 8 prosent på de siste tilgjengelige målingene i juni.
Venstre får 2.9 prosent oppslutning. Dette er en nedgang på 2.6 prosentpoeng sammenlignet med forrige kommunevalget (5.5). Venstre har ligget på 3 prosent i snitt over de siste tilgjengelige målingene i juni.
Kristelig Folkeparti får en oppslutning på 2.2 prosent, som tilsvarer en nedgang på 3.2 prosentpoeng siden forrige valg hvor de fikk 5.4 prosent. Krf har ligget på 4.1 i snitt over de siste tilgjengelige målingene i juni.
Til sammen ville regjeringspartiene fått en oppslutning på 34.6 prosent. Samlet sett fikk de 43.6 prosent ved kommunestyrevalget i 2015.


Senterpartiet får en oppslutning på 13 prosent, mot 8.5 prosent ved valget i 2015. Sp har ligget godt over dette på snittet av de siste målingene, med 12 prosent oppslutning.
Arbeiderpartiet får en oppslutning på 25.3 prosent, som tilsvarer en nedgang på 7.7 prosentpoeng fra forrige kommunevalg. Snittet av de siste målingene gir partiet 25.2 prosent oppslutning.
SV får en oppslutning på 7 prosent, som tilsvarer en fremgang på 2.9 prosentpoeng fra forrige valg. De siste målingene i juni har gitt dem en oppslutning på 5.8 prosent.
Rødt får en oppslutning på 5.1 prosent, noe som er en stor fremgang siden valget i 2015 hvor de fikk en oppslutning på 2 prosent. Rødt har ligget på 4.7 prosent i snitt over de siste tilgjengelige målingene.
Miljøpartiet De Grønne får en oppslutning på 4 prosent. Dette er en liten tilbakegang fra valget i 2015 hvor de fikk 4.2 prosent oppslutning. I snitt har de ligget på 6.8 prosent oppslutning i juni-målingene.


Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) har som kjent gjort det skarpt på både kommunale og nasjonale målinger den siste tiden. I vår måling får de 6 prosent.

 

6

  • Se stortingsvalgmålingen for juni her

 

Forfatter(e)

  • Mads Motrøen