Market Structure | Ipsos
Markedsforståelse og strategi

Markedstruktur

OUR SOLUTIONS
Forstå markedsutviklingen, kundene, kategoriene og konkurrentene. Identifiser vekstmuligheter.

Ipsos hjelper kunder med å se hvordan markedet deres utviklinger seg, identifisere deres beste vekstmuligheter, forutse og utnytte forstyrrelser.

Essentials

Essentials er en syndikert tracker som avslører forbrukernes siste holdninger, atferd og fremtidige intensjoner i sammenheng med pandemi og krisehåndtering, sosial uro, klimaendringer og andre utfordringer. Essentials leverer to ganger i uken i de landene den gjennomføres og gir innsikt om:

  • Forbrukerrutiner og -vaner
  • Shoppingkategorivalg
  • Følelser
  • Forbrukernes forventninger, prioriteringer og planlegging for fremtiden

Les mer om Essentials-rapporten og se vår Kunders Q&As.

Bruks- og holdningsstudier (Usage and Attitude - U&A) 

Våre bruks-og holdnings undersøkelser integerer flere datakilder for en helhetlig forståelse av merkevaren din og kategorien din. Målet er å samle inn informasjon i øyeblikket ved å bruke atferdsmessige og implisitte teknikker (som passive måledata, video og åpne spørsmål).

Our modular U&A studies provide early insights, short feedback loops and fit-for-purpose designs, enabling you to get ahead of the curve by answering critical questions such as: where is my category heading, what are the risks to my brand, and where are opportunities to grow my brand and disrupt the category? Our modular U&A studies offer a range of options to help you understand consumers better, including social listening, occasion-based diaries and ethnographic studies.

Våre modulære U&A-studier gir tidlig innsikt, korte tilbakemeldingsiterasjoner og skreddersydde design, for å besvare viktige strategiske spørsmål: Hvor går kategorien min? Hva er risikoen for merket mitt? Hvor ligger muligheten for vekst?, Utgangspunktet for en god markedskartlegging er et oppstartsmøte for å avklare kunnskapsbehov slik at vi kan designe et undersøkelsesoppsett med kvantitativ og kvalitativ metode (etnografi) og eventuelt sosiale medier. Vi anbefaler moduler med innsiktsworkshops i flere faser. Slik oppnår du bedre læring og forbrukerforståelse, og kan tilpasse prosessen underveis. 

Segmentering

Ipsos har lang segmenteringserfaring som gjør oss i stand til å definere vekstområder, gi innsikt i merkevarevalg og skape organisatorisk læring. Vår tilnærming inkluderer:

  • Holdninger og atferdsanalyser samt kobler på relevante data fra sosiale medier for å gi rike segmentprofile. Videre kan vi knytte segmenteringsmodellen til databaser for å målrette salgs- og promotionaktiviteter. 
  • Micro-targeting for å hjelpe deg med å utvikle personlig tilpassede digitale budskap ved å koble segmenteringen din til din CRM-database eller din Data Management Platform eller til Ipsos’ Synthesio sosiale medier intelligens-plattform.
  • Demand Space segmentering som integrerer anledningsbaserte data med behov og kundebaserte data for å forutsi merkevarevalg.
  • Metaphor fremkallingsprosess som er basert på respondentenes eksponering for en rekke bilder. Den muliggjør segmentering basert på intuitive reaksjoner og emosjonelle tanker.
  • SLICE, en smidig segmenteringsmodul som definerer forbrukersegmenter raskt og kostnadseffektivt.

Markedslandskap

Når kategorigrenser viskes ut eller skal utfordres, er Ipsos markedslandskapsstudier verdifulle hjelpemidler til å forstå hvordan forbrukere selv strukturerer markedet. Undersøkelsen er basert på spørsmål om hvordan forbruker oppfatter og bruker produkter og hvilke behov ulike produkter og produktkategorier oppfattes å dekke. 

Markedslandskapet svarer på spørsmål som: Hvordan navigerer forbrukere i kategorien min, eller på tvers av tilstøtende kategorier? Finnes det noen muligheter for «white spaces» eller merkeutvidelser og hvor ligger potensialet for merkestrekk? Hvordan optimalisere produkt- og merkeporteføljen?

Vi bruker en smidig tilnærming som zoomer inn på mikroperspektivet til en kategori (f.eks. detalj på produktnivå) og zoomer ut på tilstøtende kategorier. Vi bruker sosiale medier intelligens for å hjelpe deg med å være i forkant av kategoriforstyrrelser.