Miljøengasjement - et generasjonsperspektiv

I mange viktige miljøspørsmål er de yngre mer endringsvillige og ser i større grad for seg å endre adferd fremover. I denne artikkelen kan du lese om de viktigste generasjonsforskjellene du bør få med deg for å treffe de unge og deres prioriteringer.

Earth Day Gen 2

Forfatter(e)

  • Anne Sørbråten Senior konsulent
Get in touch

I tidligere artikkel i forbindelse med Earth Day 2021 presenterte vi noen overordnede norske og globale tall på hvordan folks holdninger og forventet miljøvennlig adferd antas å endre seg til neste år og etter Covid-19 spesielt. Nå går vi mer i dybden på ulike befolkningsgrupper og ser blant annet klare generasjonsforskjeller.

 

Yngre vil ha endret adferd etter korona

Analysen vår av tallene viser at de yngre ser i mye større grad for seg at de vil ha endret adferd etter koronakrisen sammenlignet med sin adferd før pandemien:

  • I befolkningen under 40 år ser vi en mye større villighet til å øke innsatsen for å unngå matkasting. 3 av 10 under 40 år vil gjøre mer for å unngå å kaste mat, mot om lag 2 av 10 over 40 år.
  • Denne gruppen vil også endre reise- og transportvanene sine i størst grad. De vil i mindre grad enn andre fly på ferie som før og de (spesielt de under 30 år) er også tydeligere på at de vil endre transportform bort fra bil og over til sykkel eller til fots (hele 1 av 3 under 30 år vil gjøre dette mot 1 av 10 over 60 år).
  • De yngre er også mer bevisste på innkjøp, ved at de i større grad enn andre ser for seg å bare kjøpe det de trenger og handle brukt i stedet for nytt. Om lag 1 av 3 under 30 år sier de vil gjøre mer på disse områdene.

 

De yngre ønsker i større grad å gjøre endringer i miljøvennlig retning

Videre ser vi at de yngre også på generelle miljøtiltak i større grad enn andre ønsker å gjøre endringer i miljøvennlig retning. Imidlertid ser vi at den eldre generasjonen allerede mener at de gjør en større innsats (de sier at de i større grad gjør så mye de kan på en del områder):

  • 4 av 10 under 40 år mener de sannsynligvis vil resirkulere mer glass, papir og plast neste år, mens 3 av 4 over 60 år sier det allerede gjør så mye de kan av dette.
  • De yngre er også mer positive til energisparing. Halvparten av yngre sier de sannsynligvis vil spare mer energi hjemme neste år, mens halvparten over 60 år sier de sparer så mye de kan. De yngre er også noe mer positive til å spare vann hjemme neste år.
  • Endring i kosthold vet vi både fra den norske og den globale undersøkelsen at sitter langt inne. Trenden med mindre kjøttspising og oppsving for vegetarmat kommer frem, mens det er mye større skepsis til å kutte ut meieriprodukter. Også for kostholdsendring leder de yngre an. Om lag 4 av 10 under 40 år mener de sannsynligvis vil spise mindre kjøtt neste år, mens dette gjelder ca. 2 av 10 over 40 år. For meieriprodukter ser kun ca. 1 av 10 over 40 år for seg å spise mindre av dette, mens blant de under 30 år er tilsvarende andel i underkant av 4 av 10.
  • På noen områder er generasjonene enige. Vi vil unngå overemballerte produkter og vi vil i stor grad unngå innkjøp av nye produkter i de tilfeller der vi kan reparere eller kjøpe brukt.

Vi ser også at Oslobeboerne på de aller fleste områder er på nivå med den yngre generasjonen.

 

Ipsos mener:

At de yngre er mer positive til endringer i adferd er ikke overraskende, også siden denne gruppen enda ikke har like etablerte forbruksvaner. Forskjellen er imidlertid relativt stor på mange områder og absolutt noe som leverandører av tjenester og produkter bør ta tak i for å imøtekomme fremtidens forbrukere.

 

Ønsker du å vite flere detaljer om dette, last ned resultater fra den norske og globale undersøkelsen eller ta kontakt med oss i Ipsos Norge i skjemaet under.
 

Forfatter(e)

  • Anne Sørbråten Senior konsulent

Mer innsikt om Energi & Miljø

Samfunn