Opplever kundene det merkevaren din lover? Hvordan redusere gapet merkevareløftet og kundeopplevelsen?

Les vår siste ekspert' artikkel om hvordan bedrifter kan redusere gapet mellom merkevareløfte og kundeopplevelse for å skape forretningssuksess.

Brand Experience | CX | IpsosMerkevarer og erfaring henger stadig mer sammen og skaper et sterkt skjæringspunkt som bedrifter må være klar over. En eksplisitt forståelse av rollen som kundeopplevelse (CX) og dens innvirkning på brand Equity og vekst er nødvendig for å bygge sterke merkevarer.

Denne artikkelen introduserer Brand CX Forces, Ipsos' integrerte målemetode som gjør det mulig for organisasjoner å tette gapet som kan finnes mellom hva en merkevare lover å levere og hvordan mennesker samhandler med merkevaren gjennom CX.

Brand CX Forces slår sammen to av Ipsos’ mest betydningsfulle analyserammeverk: – Brand Value Creator (BVC) og The Forces of CX. Det gjør det mulig for bedrifter å sikre at både merkevarebyggende og CX-aktiviteter fungerer godt sammen. Dette for å styre forretningsmålene om å oppnå og opprettholde merkevarevekst.

Viktige funn er:

  • Merkevarer må være bevis på at kundeopplevelsen og dens innvirkning på «brand Equity» og vekst. Forbrukernes forventninger stadig øker og blir mer flyttende på tvers av forskjellige produkt- og tjenestekategorier.
  • Hvis det er et gap mellom hva en merkevare sier og hva den gjør, krenkes kundens forventninger, noe som kan føre til holdnings- og atferdsendringer. Når merkevarer konsekvent ikke leverer et løfte, tærer kundeforholdene og vil kunne feile over tid.
  • For at merkevarer skal være både sterke og vellykkede, må de leve opp til det de lover. Ipsos' Brand CX Forces evaluerer at merkevarene leverer løftene sine, og viser tydelig hvilke merkevarer lykkes med å synkronisere merkevarekommunikasjonen og deres CX, noe som bør lukke gapet.
  • Å vite nøyaktig hvordan man kan skape sterke bånd med kundene, samtidig som man sikrer unike kundeopplevelser, vil gjøre det mulig for merkevarer å beholde eksisterende kunder og skaffe nye.

Måle skjæringspunktet mellom merkevarebygging og CX er nødvendig i en verden med stadig økende konkurranse og økende kunders forventninger.

Du kan se og lytte til en av forfatterne, Catherine Burton, som presenterer viktigheten av at merkevareløfter leveres i september KEYS-webinar her i opptak

Kundeopplevelse