Ukens tall #34: Nær halvparten i alderen 18-29 er bekymret for å bli utsatt for netthets

Ipsos har spurt befolkningen om hva de bekymrer seg for. Netthets eller mobbing på nett er blant bekymringene.

Ipsos har spurt befolkningen om hva de bekymrer seg for. Resultatene viser at yngre i alderen 18-29 år er betraktelig mer bekymret for å bli utsatt for netthets eller mobbing på nett sammenlignet med eldre aldersgrupper. Blant personer i alderen 18-29 år oppgir 47 % at de er i meget stor grad, i ganske stor grad eller i noen grad bekymret for å bli utsatt for netthets. Blant personer som er 60 år eller eldre, er det kun 19 % som svarer det tilsvarende.

uke 34 2021Dataene er samlet inn som del av Ipsos’ Public Affairs tracker. Denne undersøkelsen dekker en rekke interessante spørsmål som går flere år tilbake i tid.

Ønsker du å vite mer om undersøkelsen, ta kontakt med skjemaet under.

Mer innsikt om Medier & Underholdning

Samfunn