Ukens tall #35: 1 av 6 mellom 16-19 år føler seg mindre glad når de bruker sosiale medier

I Ipsos sin barne- og ungdomsundersøkelse 2023 fremkommer det at 16 % av nordmenn i alderen 16-19 år opplever negative følelser fra bruk av sosiale medier.

Uke35'23
Forfatter(e)
  • Bente Dahlum Ipsos Connect, Norge
Get in touch

I forbindelse med årets Barn og Ungdomsundersøkelse har vi spurt de mellom 8 og 19 år om hvordan de har det når de bruker sosiale medier.

Resultatene viser at 8 % mellom 8 og 19 år blir mindre glad av å bruke sosiale medier. 30 % svarer at de blir mer glad, og 43 % merker ingen forskjell.

Videre ser vi at andelen som svarer at de føler seg mindre glad ved bruk av sosiale medier øker med alderen. Blant de i alderen 8-15 år er det 4 % som svarer at de blir mindre glad av å bruke sosial medier sammenlignet med 16 % av de i alderen 16-19 år.

Vil du finne ut detaljer om Barn & Ungdom-rapport 2023? Vennligst klikk på denne linken.
 

Forfatter(e)
  • Bente Dahlum Ipsos Connect, Norge

Mer innsikt om Medier & Underholdning

Media & Merkevare-kommunikasjon