Barn og Ungdom 2023 - Norges største målgruppeundersøkelse i alderen 8-19 år

Ipsos Barn og ungdomsundersøkelse er en omfattende målgruppeundersøkelse av barn- og ungdom mellom 8 og 19 år. Den er gjennomført årlig siden 2000

B&U06

Ipsos Barn og ungdomsundersøkelse er aktuell for deg som ønsker å vite mer om barn og ungdoms mediavaner, adferd, forbruk, tanker og holdninger. 

Markedsrapporten berører en rekke ulike forhold i barn og unges liv – med hovedvekt på medievaner inkludert sosiale medier, strømmetjenester, influensere og hvordan målgruppen blir påvirket av disse. Vi har trender og lager tidsserier for en rekke spørsmål.

Undersøkelsen utvikles årlig og dekker relevante temaer som; Chat GPT, TikTok sin tidsbegrensning, livsstil uten sosiale medier og mye mer.

Vi tilbyr en rapport med kommentarer for hvert tema, og utvikling fra tidligere år for en rekke av spørsmålene. Excel-tabeller med inndelinger etter kjønn, alder og region kan leveres i tillegg til rapporten mot en ekstra kostnad.

Undersøkelsen har blitt gjennomført årlig med et landsrepresentativt utvalg i målgruppen 8-19 år siden 2000, og består av fem hoveddeler:
1.    Medievaner & underholdning
2.    Barn & Ungdom X SoMe tracker
3.    Forbruk & aktiviteter 
4.    Holdninger, mobbing, påvirkning
5.    Hot Topics 

Markedsrapporten tilbys i sin helhet, og det er også mulig å kjøpe utvalgte moduler.

Vennligst les den detaljerte informasjonen om hver modul på bildet nedenfor:

B&U23v2

 

Se en kort video med all hovedinformasjonen om undersøkelsen:

 

Medieomtaler

Ipsos Barn og ungdomsundersøkelsen 2023 – artikkel fra egne kundespørsmål 
https://www.blakors.no/inkludering-russetid/

Ipsos Barn og ungdomsundersøkelsen 2022 - artikler (kundespørsmål og markedsrapport):

 

Ta kontakt ved å bruke skjemaet under om du ønsker mer informasjon eller å bestille rapporten.

Mer innsikt om Forbrukermarked

Media & Merkevare-kommunikasjon