[Webinar 24/9/20] Kvalitative digitale metoder

Vi opplever høyt engasjement fra respondentene og at trygge digitale løsninger gjør at de føler seg friere til å dele personlige historier og slippe oss inn i deres hverdag. Spesielt godt fungerer dette for yngre målgrupper. Tradisjonelle kvalitative metoder vil komme tilbake, men digitale løsninger vil være en sentral og integrert del av hvordan vi henter kvalitativ innsikt også i fremtiden. Gjennom dette webinaret ønsker vi å dele noen erfaringer og inspirere til å tenke nytt.

Til å gi oss et innblikk i hvordan dette er løst i ulike markeder har vi med oss britiske Rollo McIntyre som er Global Head of Innovation - Qualitative at Ipsos UU.  

Ipsos Norge er i gang med en spennende online community med norske studenter og deler med dere ferske funn fra dette.  
•    Hvordan opplever de å starte studietiden midt i korona-pandemien? 
•    Får de ufortjent pepper for smittespredning?
•    Og hvordan ser de en ny periode med digitale undervisning og begrenset sosial omgang?

 

Seminaret ble gjennomført via Microsoft Teams torsdag den 24. september kl. 09.00.

Har du noe spørsmål eller vil vite mer da du ikke fikk være med, fyll gjerne skjema under eller kontakt Kjetil Strømseth per telefon på 934 52 000. 

Forbruker og Shopper