2020 laten we snel achter ons, maar wat verwachten we van 2021?

Het jaar 2020 wordt beoordeeld als één van de slechtste jaren sinds tijden. Dit blijkt uit het laatste Ipsos Global Advisor onderzoek in 31 landen. Maar wat zal het komende jaar ons brengen?

We maken onze grote zorgen over de gevolgen van COVID-19 voor de lange termijn, op zowel familie-, wereld-, als economisch niveau. Daarnaast is de angst voor de opwarming van de aarde ook zeker nog niet verdwenen. Toch denken we dat 2021 beter zal worden dan het afgelopen jaar.

Vooruitzichten voor 2021 - 2020 wordt gezien als het slechtste jaar sinds tijden, maar men is optimistisch dat 2021 beter zal zijn

 • Wereldwijd is er een sterke toename in het aantal mensen dat negatief terugkijkt op het afgelopen jaar, aangezien 9 op de 10 (90%) nu zeggen dat 2020 een slecht jaar was voor hun land, vergeleken met 65% vorig jaar. In Nederland is dit respectievelijk 37% vorig jaar ten opzichte van 93% dit jaar, een stijging van 56 procentpunten. Ruim de helft van de Nederlanders (55%) zegt dat 2020 een slecht jaar is geweest voor henzelf en hun familie, een stijging van 17 procentpunten vanaf 2019. Wereldwijd is dit 7 op de 10 (70%), een stijging van 20 procentpunten vanaf 2019. Dit is het slechtste cijfer sinds het begin van deze serie in 2012.
 • 9 op de 10 Nederlanders (93%) vindt dat 2020 een slecht jaar was voor Nederland. Dit is ook te zien wereldwijd, waar de meningen in elk land slechter zijn geworden, vooral in de VS (stijging van 45 punten naar 94%), Canada (stijging van 39 punten naar 93%), en Singapore (stijging van 42 punten naar 91%). Onderaan staat Saoedi-Arabië met 74%.
 • Een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking (82%) is echter optimistisch dat 2021 een beter jaar zal zijn. Wereldwijd is 77% het daar mee eens, wat vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Aan de andere kant is slechts 44% in Japan optimistisch voor het komende jaar.
 • Meer dan de helft van de Nederlanders (55%) is minder enthousiast over de stand van de wereldeconomie volgend jaar. Hiermee staan ze in het rijtje van andere Europese landen zoals Frankrijk (69%), België (63%), Spanje, Polen, en Duitsland (alle 60%). Wereldwijd denkt 54% dat 2021 een sterker jaar zal worden, dit is vergelijkbaar met de voorspelling van de voorgaande jaren.

predicions

COVID-19 – het langverwachte vaccin is er, maar wat zijn de lange termijn effecten van de pandemie?

 • Bijna de helft van de Nederlanders (47%) gelooft dat er een nieuwe wereldwijde pandemie zal komen, dit aantal is gelijk aan het wereldwijde gemiddelde. De mensen in Maleisië en Zuid-Korea zijn het meest bang voor een nieuwe wereldwijde pandemie 7 op 10 mensen geloven dit (respectievelijk 70% en 69%). 
 • Slechts een derde van de Nederlanders (32%) verwacht dat het leven waarschijnlijk weer normaal wordt na de gevolgen van de COVID-19-pandemie en nog geen kwart (24%) verwacht dat de economie zich volledig zal hebben hersteld. Wereldwijd liggen deze aantallen respectievelijk op 41%, en 32%.  
 • Nederland is 1 van de 5 landen waar bijna de helft (44%) gelooft dat ze over een jaar nog steeds een mondkapje moeten dragen op openbare plaatsen. Wereldwijd is dit een meerderheid van 61%. Andere landen, waar een minderheid dit gelooft, zijn Zweden (18%) en Nieuw-Zeeland (30%).

covid

Economie - verwachtingen over stijgende inkomensongelijkheid en twijfels over de inkomensongelijkheid, maar online winkelen blijft toenemen

 • Ruim twee derde (69%) van de Nederlanders verwacht dat de inkomensongelijkheid het komende jaar zal toenemen, dit is iets hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 66%. Turkije en Israël zeggen dat het waarschijnlijk is dat dit gebeurt (respectievelijk 85% en 84%).
 • De helft van de wereldbevolking (51%) zegt dat het onwaarschijnlijk is dat vrouwen voor hetzelfde werk hetzelfde betaald krijgen als mannen, wat ongeveer gelijk is aan de voorspellingen voor 2019 en 2018. In Nederland ligt dit aantal iets lager, namelijk 40%. Over de hele wereld zijn vrouwen minder optimistisch dat dit wordt bereikt (35% zegt dat het waarschijnlijk is, vergeleken met 45% voor mannen).
 • Meer dan de helft van de Nederlanders (58%) verwacht meer geld uit te geven in een  online winkel dan in een fysieke winkel. Wereldwijd zegt 57% van de respondenten dit waarschijnlijk ook te zullen doen. Alleen in Frankrijk denkt een meerderheid dat dit onwaarschijnlijk is (56%). 
 • 4 op de 10 (41%) Nederlanders zeggen dat het waarschijnlijk is dat de belangrijkste beurzen in de wereld zullen crashen. Wereldwijd denkt ook 40% dat dit zal gebeuren, wat vergelijkbaar is met de voorspellingen in 2016 en 2017. 

economics

Samenleving en cultuur - de meerderheid voorspelt dat er niet meer tolerantie en gelijke behandeling van anderen zal komen, terwijl eenzaamheid voor 3 op de 10 een zorg is 

 • Slechts 3 op de 10 (29%) verwachten dat mensen in hun land toleranter voor elkaar zullen worden, terwijl 61% denkt dat dit volgend jaar waarschijnlijk niet zal gebeuren. In Europa ligt de kans dat dit onwaarschijnlijk is het hoogst, dit cijfer stijgt tot 77% in Nederland, 80% in België en 81% in Frankrijk.
 • Waar in Nederland 45% van de bevolking gelooft dat de politie mensen gelijk zal behandelen, ongeacht hun verschillen, ligt dit aantal wereldwijd slechts op 33%. 
 • Hoewel wereldwijd de meesten (59%) niet verwachten zich meestal eenzaam te voelen, is dit een zorg voor drie op de tien (31%). In Nederland is dit respectievelijk 75% vs. 20%. Er zijn echter weinig tekenen dat dit in 2020 tijdens de pandemie slechter is geworden dan in voorgaande jaren.
 • In Nederland verwacht een derde (32%) dat het aantal mensen dat in grote steden woont, zal krimpen, wereldwijd ligt dit aantal maar enkele procenten hoger (34%). 

predictions culture

Technologie - een minderheid voorspelt grote vooruitgang op het gebied van robotisering en klonen

 • In Nederland zegt 35% dat het waarschijnlijk is dat robots er volgend jaar zullen uitzien, denken en spreken als mensen. Volgens 55% is dit onwaarschijnlijk. Wereldwijd is dit respectievelijk 36% versus 52%.
 • In Nederland denken ruim 7 op de 10 (72%) dat het onwaarschijnlijk is dat het klonen van mensen wordt gelegaliseerd. Wereldwijd is dit bijna 6 op de 10 (58%). Bijna de helft van de mensen in Turkije (47%) zegt dat dit waarschijnlijk is, terwijl aan de andere kant van de schaal slechts 9% in Canada en Israël gelooft dat het waarschijnlijk is.
 • Een derde van de Nederlanders (33%) denkt dat het waarschijnlijk is dat een van hun online accounts in 2021 wordt gehackt, 45% vindt dit onwaarschijnlijk. Wereldwijd is dit bijna gelijk, namelijk 34% vindt het waarschijnlijk versus 45% onwaarschijnlijk. 

technology

Wereldwijde bedreigingen - de bezorgdheid over de opwarming van de aarde gaat door

 • Een grote meerderheid in de wereld verwacht dat de gemiddelde wereldwijde temperatuur volgend jaar zal stijgen (75%), dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. In elk onderzocht land zegt een meerderheid dat dit waarschijnlijk het geval zal zijn, variërend van 59% in Saoedi-Arabië tot 89% in Turkije. Nederland staat op de tweede plek na Turkije met 87%.

global threats

Download het volledige onderzoeksrapport hier

 

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met Sjoerd van Heck via Sjoerd.vanheck@ipsos.com.
 

OnderzoeksverantwoordingDit zijn de bevindingen van de Global Advisor Wave predictions survey voor 2021. In totaal zijn er 23.007 interviews uitgevoerd tussen 23 oktober en 6 november 2020 onder volwassenen tussen de 21-74 jaar in Singapore, 18-74 jaar in de Verenigde Staten, Canada, Hongkong, Israël, Nieuw-Zeeland, Maleisië, Zuid-Afrika en Turkije, en 16-74 jaar in alle andere landen.
Dit onderzoek is uitgevoerd in 31 markten over de wereld via het Ipsos Online Panel systeem. De landen die hierin zijn gerapporteerd zijn Australië, België, Brazilië, Canada, het vasteland van China, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Japan, Spanje, Nieuw-Zeeland en de VS, Argentinië, Chili, Hongkong, Hongarije, India, Israël, Maleisië, Mexico, Nederland, Peru, Polen, Rusland, Saoedi-Arabië, Singapore, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en Turkije. 17 van de 31 online onderzochte markten genereren nationaal representatieve steekproeven in hun landen (Argentinië, Australië, België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Hongarije, Italië, Japan, Nederland, Polen, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Nieuw-Zeeland en de VS). 
 
In Brazilië, Chili, het vasteland van China, Hongkong, India, Israël, Maleisië, Mexico, Peru, Rusland, Saoedi-Arabië, Singapore, Zuid-Afrika en Turkije is gebruik gemaakt van steekproeven waarin stedelijke, hoogopgeleide burgers die meer verdienen dan hun gemiddelde landgenoten oververtegenwoordigd zijn. Deze respondenten worden in de studie aangeduid als "Upper Deck Consumer Citizens”; zij zijn niet representatief voor de bevolking in voornoemde landen. 
Indien de resultaten niet op 100 uitkomen komt dat mogelijk door afronding in computerberekeningen, meerdere gegeven antwoorden of het weglaten van ‘weet niet’ of ‘not stated’ antwoorden. 
De data is gewogen in overeenstemming met het profiel van de populatie.