75 jaar later is het nog steeds belangrijk om de Tweede Wereldoorlog te herdenken

De oorlog is nog steeds een belangrijk onderdeel van ons collectieve bewustzijn, zo blijkt ook uit data van Ipsos.

Schrijver(s)
 • Lynnet Ligthart Marketing & Communication, Nederland
Get in touch

Tweede Wereld oorlogVoorafgaand aan de 75e viering van Bevrijdingsdag deed Ipsos wereldwijd onderzoek naar de herinnering en de blijvende relevantie van de Tweede Wereldoorlog. Uit dit onderzoek blijkt dat 55% van de burgers in 28 landen het eens is over het belang van het houden van ceremonies ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog. 

In Rusland, Groot-Brittannië, Oekraïne, de Verenigde Staten, China en Polen zijn burgers het meest trots zijn op de rol van hun land in het conflict. 

In de onderzochte landen zegt 40% van de ondervraagden dat sommige van hun familieleden of voorouders tijdens de Tweede Wereldoorlog in de strijdkrachten hebben gediend, en 21% zegt dat sommigen van hen tijdens de oorlog zijn omgekomen.

De invloed van de Tweede Wereldoorlog is nog steeds merkbaar. Wereldwijd is 42% het erover eens dat het politieke leven in hun land nog steeds wordt beïnvloed door de gebeurtenissen en de gevolgen van het conflict. In de onderzochte landen wordt deze opvatting het sterkst gevoeld door burgers in Polen, China, Duitsland, Rusland en Groot-Brittannië.
 

Andere resultaten

 • Het houden van herdenkingsplechtigheden ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog wordt door een meerderheid in 16 van de 28 landen en door 55% wereldwijd als belangrijk beschouwd. 

  • In Nederland zegt ongeveer driekwart van de bevolking (77%) dat  dergelijke herdenkingsplechtigheden belangrijk zijn. 

herdenking

 

 

 • Meerderheden in 12 landen melden dat ze trots zijn op de rol van hun land in de Tweede Wereldoorlog. Deze trots wordt het sterkst gevoeld in Rusland, Groot-Brittannië, Oekraïne, de Verenigde Staten, China, Polen, Canada en Australië.  

  • Ongeveer vier op de tien burgers (39%) zijn trots op de rol die Nederland heeft gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog, 17% is niet trots en circa een derde (36%) neemt een neutrale positie in.  

Rol in de tweede wereld oorlog

 

 

 • In Polen, China, Duitsland, Rusland, Groot-Brittannië, Oekraïne en Hongarije vindt ten minste de helft van de ondervraagde burgers dat WWII nog steeds van invloed is op de huidige politieke situatie

  • In Nederland vindt 42% van de bevolking dat de Tweede Wereldoorlog nog steeds doorwerkt in de politiek, tegen 22% die vindt dat dat niet het geval is. 

tweede wereld oorlog

 

 

Download
Schrijver(s)
 • Lynnet Ligthart Marketing & Communication, Nederland

Maatschappij