Aanbieders van overlijdensrisicoverzekeringen moeten het spel verleggen naar online

Binnen de krimpende levensverzekeringsmarkt is de overlijdensrisicoverzekering het enige product dat over de laatste tien jaar een stijgende lijn laat zien

am:magazine is het tijdschrift met inspiratie en achtergronden voor de professional werkzaam in de financiële dienstverlening. In elk nummer (7 keer per jaar) deelt Ipsos haar kennis over de financiële markten, telkens met wisselende relevante onderwerpen voor de branche. In de 48e editie wordt de markt voor overlijdensrisicoverzekeringen uitgelicht door Patrick van den Bos, Industry Consultant Financial Services bij Ipsos.

 

Lees hier het hele artikel of lees verder voor een beknopte samenvatting.

 

OverlijdensrisicoverzekeringenDe markt voor overlijdensrisicoverzekeringen bevindt zich in een interessante fase, waarin een aantal marktontwikkelingen samenkomen. De relatie met de woningmarkt, de rendementen op de producten, het grotere belang van advies en de verschuiving naar online zijn de grootste drivers die de toekomst gaan bepalen. 

 

Binnen de krimpende levensverzekeringsmarkt is de overlijdensrisicoverzekering (ORV) het enige product dat over de laatste tien jaar een stijgende lijn laat zien. Dat blijkt uit de productiecijfers van de verzekeringsmarkt, die Ipsos vanuit de Totaal Onderzoeken Financiële markt sinds 1996 in kaart brengt. 

 

AFNAME HYPOTHEEKGEBONDEN ORV

Na jarenlange stijgingen van het aantal afgesloten ORV’s zien we in 2018 een beperkte afname in het aantal nieuwe ORV’s. Vanaf 1 januari 2018 is het niet langer verplicht een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten in
combinatie met een NHG-hypotheek. Als gevolg daarvan is er in de nieuwe productie van 2018 direct een forse afname zichtbaar in het aandeel hypotheekgebonden ORV’s. Dat aandeel daalt van 73% van
alle ORV’s in 2017 naar 60% in 2018. 
 

AFNAME STARTERS

In 2018 is het aantal starters op de woningmarkt opnieuw afgenomen: slechts 1 op de 3 afgesloten hypotheken is voor een starter. Daarbij komt ook nog dat starters steeds later een woning kopen. Door flexibilisering van arbeidsrelaties (minder snel een vaste aanstelling bij werkgevers, meer zzp’ers) en de strenge leennormen wordt het steeds lastiger om een hypotheek af te sluiten. De krapte op de woningmarkt en de stijging in aankoopbedragen van woningen helpen daarbij ook niet mee. Doorstromers hebben, logischerwijs, minder vaak een ORV nodig en als ze al (over)sluiten is het verzekerde bedrag lager.

 

LIFE-EVENTS BEPALEND

Doordat de harde koppeling tussen de hypotheek en de overlijdensrisicoverzekering aan het wegvallen is, is het voor de aanbieders cruciaal om op het juiste moment de juiste consumenten te treffen. Als we kijken naar welke life-events van consumenten bepalend zijn blijkt, ook volkomen logisch, dat het (ver)kopen van een huis de meeste invloed heeft op het afsluiten van een ORV (bekijk de grafiek in de pdf van het artikel). Dat is dus het moment waarop de aanbieders van de ORV in beeld moeten zijn. Via de adviseur of online.

De verdere loskoppeling van de ORV aan de hypotheken zorgt er ook voor dat aanbieders het spel deels moeten gaan verleggen naar online. De versnippering is momenteel uitermate groot bij online afsluiten; de grootste partij in het online kanaal had in 2018 slechts 11% productie-aandeel. De rest dus allemaal minder dan 10%. Met een steeds groter wordend aandeel van online in zowel oriëntatie als in het afsluiten van een ORV, is het zaak voor de aanbieders om zich nog nadrukkelijker in het online kanaal te manifesteren.

 

BOEIEND SPEL

Nadrukkelijke aandacht voor deze markt met een goede en gedegen visie, inclusief impactvolle initiatieven op het gebied van productontwikkeling, marketing en communicatie, zullen zich in de toekomst vrij snel uitbetalen in de vorm van productie-en marktaandelen. Dat laten recent spelers als TAF en DELA zien. Komende jaren zullen aanbieders in ieder geval rekening moeten houden met het steeds grotere belang van oriëntatie en afsluiten op de mobiel, met het bereiken van de juiste consument op het juiste moment én de consument op een goede wijze te adviseren. Al met al een boeiend spel om de komende jaren in de gaten te houden.

 

Lees hier het volledige artikel.

 

Meer informatie?

Meer weten over dit artikel of benieuwd hoe Ipsos jouw bedrijf kan helpen binnen de Financial Industry? Neem contact op via: 

Patrick van den Bos

Patrick van den Bos

Patrick.vandenbos@ipsos.com

+31 20 6070 773

Consument & Shopper