Execution only bij hypotheken: geen advies, geen moeite

1 op de 20 hypotheekafsluiters kiest tegenwoordig voor execution only; een tussenstand na 5 jaar execution only

am:magazine is het tijdschrift met inspiratie en achtergronden voor de professional werkzaam in de financiële dienstverlening. In elk nummer (7 keer per jaar) deelt Ipsos haar kennis over de financiële markten, telkens met wisselende relevante onderwerpen voor de branche. In de 47e editie wordt de markt voor execution only hypotheken uitgelicht door Robin Hardeveld Kleuver, Industry Consultant Financial Services bij Ipsos.

 

Lees hier het hele artikel of lees verder voor een beknopte samenvatting.

 

execution only hypotheekÉén op de twintig hypotheekafsluiters kiest er voor om de hypotheek execution only af te sluiten. Execution only hypotheken zijn in 2013 op de markt gezet nadat het provisieverbod van kracht werd. Deze hypotheek sluiten mensen af zonder enige vorm van advies. Industry Consultant Financial Services, Robin Hardeveld Kleuver, verwacht dat deze hypotheekvorm de komende jaren versneld toeneemt. Consumenten ervaren nu nog wat mentale drempels, maar als ook die worden weggenomen, zullen execution-only-hypotheken over een paar jaar net zo vanzelfsprekend zijn als hypotheken afgesloten met advies.

De toenemende populariteit van execution-only-hypotheken betekent naar verwachting ook dat het aantal aanbieders van execution only toeneemt. Wetgeving zoals PSD2 en vereenvoudigde hypotheekvormen gaan daarbij helpen. Bovendien blijft digitaal communiceren toenemen, evenals onze kennis van data-analyse.

 

Minder moeite

Op dit moment wordt iets meer dan één op de twintig nieuwe hypotheken (5,5%) execution only gesloten. Consumenten die kiezen voor execution only hebben minder moeite met het afsluiten van een hypotheek dan consumenten die een adviseur inschakelen. Van de execution only afsluiters zegt 8% dat het veel moeite heeft gekost. Onder de overige groep consumenten vond 18% een hypotheek sluiten moeilijk.

Consumenten zijn vandaag de dag zelfredzamer dan in het verleden. Dit komt enerzijds door een betere toegang tot een veelheid aan informatie en anderzijds door technologie die het mogelijk maakt zaken zelf te regelen. Tegelijkertijd zijn er nog (mentale) drempels voor het helemaal zelf goed en snel afsluiten van een hypotheek. Als ook die worden weggenomen zullen over een paar jaar execution only hypotheken net zo vanzelfsprekend zijn als hypotheken afgesloten met een waardevol advies.

 

Spraakassistent

Hoe ziet de toekomst van het hypotheekwezen er uit met de komst van spraakassistenten zoals Google Assistent, Apple Siri of Amazon Alexa? Is digitaal contact, bijvoorbeeld (video)chat, verder toegenomen? Waarschijnlijk wel. Heeft de spraakassistent een centrale positie in het huishouden ingenomen? Misschien.

Maar kan Alexa ook sparringpartner worden voor execution only afsluiten? Uitgesloten is dat niet. Spraakassistenten kunnen veel meer dan een overzicht geven van je agenda, een update van het weerbericht of de actuele reistijd naar je werk. In potentie kan de digitale assistent prima nog meer taken overnemen: uitrekenen wat je maximaal kunt lenen, een kennis- en ervaringstoets afnemen, opties voor de beste aanbieder voorschotelen, uitrekenen of het interessant is om over te sluiten, bijhouden wanneer je in een lagere risicoklasse valt. 

Hardeveld Kleuver verwacht dat de lijn van digitaal communiceren, de groeiende kennis door data-analyse en daarmee de toename van execution only hypotheken zich versneld doorzet.
 

Lees hier het volledige artikel.

 

Meer informatie?

Meer weten over dit artikel of benieuwd hoe Ipsos jouw bedrijf kan helpen binnen de Financial Industry? Neem contact op via: 

Robin Hardeveld Kleuver Industry Consultant Financial Services Ipsos

Robin Hardeveld Kleuver 

Robin.HardeveldKleuver@ipsos.com

+31 20 6070 778

 

Meer inzichten over Financiële Services

Consument & Shopper