Inflatie: zeven op de tien verwachten dat prijzen in 2023 blijven stijgen

Een nieuwe enquête in 36 landen voor het Wereld Economisch Forum laat zien dat een groeiend aantal mensen gelooft dat de werkloosheid volgend jaar zal stijgen

Belangrijkste bevindingen
•    Zeven op de tien (69%) verwachten dat prijzen volgend jaar blijven stijgen. Dit cijfer is echter zes procentpunt lager vergeleken met juni. 
•    Maar het aantal mensen dat denkt dat de werkloosheid in hun land de komende 12 maanden zal groeien, stijgt (61%). Dat is hoger dan de 56% in juni. 
•    En 79% van de werkende populatie verwacht dat hun reële inkomen in 2023 zal dalen. Slechts 12% verwacht een salarisverhoging die gelijk is aan of hoger dan de inflatie. 
•    De covid-pandemie wordt in mindere mate als reden voor de inflatie gezien. Eenzelfde aantal mensen wijt de stijgende kosten voor levensonderhoud aan buitensporige bedrijfswinsten (62%) en aan het coronavirus (61%).

 

Lees voor meer informatie of de inflatie het artikel Feeling the Pressure: Understanding Consumers during Inflationary Times
________________________________________
Een nieuwe Ipsos enquête in samenwerking met het World Economic Forum laat zien dat zeven op de tien mensen (69%) een blijvende stijging van de inflatie in 2023 verwachten. Dit is het hoogst in Singapore (81%), Zuid-Afrika (81%) en Argentinië (80%).

Dit roept echter de vraag op of de zorgen over inflatie hun piek hebben bereikt. Wereldwijd is er een daling in het aandeel mensen dat denkt dat deze volgend jaar groeit, van 75% in juni en 78% in april 2022. In elk van de 28 landen (behalve Colombia). In vorige edities van de Ipsos Global Inflation Monitor was een daling zichtbaar van het aantal mensen in hun land dat gelooft dat prijzen blijven stijgen. In Brazilië denken slecht vier op de tien mensen (41%) dat prijzen de komende 12 maanden blijven stijgen. Dat is het laagste van de 36 landen en een daling vergeleken met de 61% in juni. (Brazilië is het enige G20-land met een lager inflatiepercentage in oktober 2022 dan aan het begin van het jaar).
Dat betekent echter niet dat mensen geloven dat hun leven in 2023 zal verbeteren. Wereldwijd verwacht één op de drie (32%) dat hun levensstandaard zal dalen, wat stabiel is vergeleken met eerdere waves. Onder Europeanen is het negatieve gevoel bij de huidige situatie het sterkst. Eén op de twee in Turkije (52%), Hongarije (50%), Polen (48%), België en Groot-Brittannië (beide 47%) gelooft dat hun eigen levensstandaard zal dalen.
Dit is zichtbaar in wat mensen daar geloven in 2023 te kunnen besteden. Ruim één op de twee in Groot-Brittannië (58%), Ierland (56%) en België (51%) denkt volgend jaar minder besteedbaar inkomen te hebben. Wereldwijd denkt 37% minder geld in hun beurs over te houden nadat ze hun rekeningen hebben betaald. 

 

Toenemende zorgen over baan 

Terwijl veel westerse markten in 2022 historisch lage werkloosheidscijfers zagen, neemt de verwachting toe dat 2023 een ander beeld oplevert. Zes op de tien (61%) geloven dat het aantal werklozen in hun land het komend jaar gaat stijgen, dat is vijf procentpunten hoger sinds juni. 
Wereldwijd is het beeld echter gemengd. Onze nieuwste peiling laat vergeleken met onze studie van juni in 18 van de 28 landen een stijging zien in het aantal mensen dat denkt dat de werkloosheid in hun land zal toenemen. De sterkste stijging zien we in Nederland (+23 procentpunt), Zweden (+20 procentpunt) en Denemarken (+17 procentpunt). Zeven landen – Zuid-Afrika, Peru, Turkije, Maleisië, China, Saudi-Arabië, Brazilië – zeggen het nu minder waarschijnlijk te vinden dat de werkloosheid daar zal groeien. 


Vier op de tien (38%) mensen met een baan verwachten dat hun salaris volgend jaar niet zal stijgen en het de stijgende prijzen niet kan bijhouden (38%). Een derde (33%) verwacht een salarisverhoging, maar dat blijft achter bij het inflatiecijfer in hun land. Verwachtingen dat een salarisverhoging lager zal zijn dan de inflatie zijn het sterkst in Argentinië (59%) en Turkije (49%), twee landen met extreem hoge inflatie. Het Argentijnse inflatiecijfer was in oktober 88% en 85.4% in Turkije. Verwachtingen van een salarisverhoging die gelijk is aan of hoger dan de inflatie zijn het sterkst in Colombia en Brazilië. 
Wereldwijd zeggen ruim vier op de tien mensen die werkzaam zijn (43%) dat ze de komende 12 maanden zeker of waarschijnlijk op zoek gaan naar een baan bij een nieuwe werkgever. De mate van waarschijnlijkheid dat mensen naar een nieuwe baan op zoek gaan is het laagst in Europa, waarbij Roemenië met 42% in deze regio het hoogst scoort. Wereldwijd verwacht één op de twee mensen die waarschijnlijk een nieuwe baan gaan zoeken dat hun salaris lager wordt of hetzelfde blijft.

 

Wat zien mensen als redenen voor inflatie?

Inflatie wordt als een wereldwijd probleem gezien. De situatie van de wereldwijde economie (74%) en de Russische invasie van Oekraïne (70%) worden als belangrijkste oorzaken genoemd voor de stijgende prijzen. Lokale factoren spelen echter ook een rol: ruim twee derde zegt dat rentepercentages (68%) en het beleid van hun regering (68%) hier een rol in spelen. Vijf landen benoemen het beleid van hun regering als de belangrijkste factor waardoor inflatie ontstaat. In Groot-Brittannië geeft 84% dit aan, een stijging van 10 procentpunten sinds juni.
Het aantal mensen dat denkt dat de Covid-pandemie bijdraagt aan de oplopende kosten voor levensonderhoud daalt. November laat een daling zien tegenover juni, van 69% naar 61%. Hetzelfde aantal mensen dat bedrijven de schuld geeft voor buitensporige winsten (62%) legt ook de schuld bij het coronavirus. Thailand (78%) en Indonesië (78%) zijn de landen met de sterkste overtuiging dat buitensporige bedrijfswinsten van negatieve invloed zijn op de kosten voor levensonderhoud.


Eén factor om in de gaten te houden is het gevoel dat de inflatie sterker wordt doordat de werkzame populatie loonverhogingen eist. Dit percentage stijgt, van 40% in april tot 45% in juni, en nu geeft meer dan éen op de twee (51%) aan dat dat een reden is. In Thailand en Indonesië zeggen ruim drie op de vier dat dit in hun land het geval is. Frankrijk (+13 procentpunt) en Duitsland (+12 procentpunt) zijn de landen met de grootste stijging in het aantal mensen dat de inflatie wijt aan loonsverhogingen voor de werkende populatie. 

 

Download

Maatschappij