Nederlander staat open voor verduurzaming van woning

Ontbreken van voldoende inzicht in financiën is struikelblok

Duurzaam verbouwenVeel consumenten zijn bereidwillig om te investeren in verduurzaming van hun woning. Dit geldt niet alleen voor huiseigenaren maar ook voor huurders. Zeven op de tien Nederlanders overweegt het treffen van energiebesparende voorzieningen in/aan hun woning. Onvoldoende inzicht in de kosten, de opbrengsten en de financieringsmogelijkheden weerhouden veel huishoudens echter nog van het ondernemen van actie. Dat blijkt uit onderzoek dat wij hebben uitgevoerd in opdracht van SEH.

Meer dan de helft van de Nederlanders beschikt al over led-lampen, een waterbesparende douchekop, HR-ketel en/of dubbelglas. Dat geldt voor 54% tot 58%. Vloer-, dak- of spouwmuurisolatie is bij 35% tot 42% al aanwezig. Minder voorkomend zijn koken op inductie (21%) of meer kostbare voorzieningen als zonnepanelen (16%), een hybride HR-ketel (7%) of warmtepomp (4%).

 

Kosten

Binnen nu en drie jaar willen zeven op de tien Nederlanders een of meer van zulke (vervolg)maatregelen nemen. Zorgen om het milieu en vooral besparing op energiekosten zijn daarvoor de voornaamste drijfveren. Echter, 71% heeft nog geen idee welk budget nodig is voor het treffen van deze voorzieningen. 8% denkt aan investeringen ter grootte van meer dan € 10.000, 7% houdt het beperkt tot tussen de € 5.000 en € 10.000 en de rest denkt minder dan € 5.000 te besteden.


Terugverdientijd

Voor de terugverdientijd van investeringen in energiebesparende voorzieningen geldt min of meer hetzelfde als voor de kosten. Een ruime meerderheid zegt hier geen idee van te hebben. Opvallend is de afwijkende score voor zonnepanelen. Hier heeft twee derde wél een gevoel bij de terugverdientijd. De meeste mensen denken dat dit 10 tot 15 jaar is.


Financiering

De kosten voor verduurzaming van de woning betalen Nederlanders het liefst met eigen (spaar)gelden (65%). Daarnaast hoopt 44% op een subsidie, hetzij vanuit de Rijksoverheid, hetzij van gemeente of provincie. Lenen is niet populair (6%). Bij huizenbezitters is ook het verhogen van de bestaande hypotheek maar beperkt in beeld als financieringsmogelijkheid (9%). Dit percentage neemt wel toe naarmate de geplande investering groter wordt: bij budgetten van meer dan € 10.000 denkt 21% aan het ophogen van de hypothecaire lening.

Driekwart van de mensen wil graag meer informatie over de financiële mogelijkheden van verduurzaming. Zij focussen hierbij niet alleen op de kosten en de terugverdientijd. Ze willen ook graag meer inzicht in de eigen financiële huishouding om beter te kunnen inschatten of er financiële ruimte is om te investeren in energiebesparende voorzieningen. Van de mensen die maatregelen willen nemen, ziet 60% op dit vlak een rol weggelegd voor de financieel adviseur.


Erkend Financieel Adviseur

SEH onderkent deze behoefte en ondersteunt de bij haar aangesloten adviseurs om aan deze klantvraag tegemoet te komen. Zo is in 2019 ‘Duurzaamheid’ een van de modules in de permanente educatie die de 8000 houders van het keurmerk Erkend Financieel Adviseur elk jaar verplicht volgen om hun vakkennis en adviesvaardigheden op een hoog niveau te houden.
 

Consument & Shopper