Politiek met Sjoerd - Percepties van de coronacrisis (II)

Steun voor versoepeling van de coronamaatregelen, burgers vinden dragen van mondkapje in het OV zinvol, zorgen om de economie blijven.

Schrijver(s)

  • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands
Get in touch

De eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld op 27 februari. Sinds maart volPolitiek met Sjoerdgen wij de publieke perceptie van de coronacrisis in Nederland. 

 

 

1.    Steun voor geleidelijke versoepeling coronamaatregelen 

De Nederlandse regering kiest voor een geleidelijke versoepeling van de maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (de ‘lock-down’). Zo mag bijvoorbeeld de horeca vanaf 1 juni weer gedeeltelijk open. 

Onze data suggereert dat er steun is voor deze aanpak.

Deze resultaten zijn gepubliceerd door Nieuwsuur.  

Percentage eens met onderstaande optie 22-24 mei
Nu een volledig einde aan de coronamaatregelen    5%
Sneller versoepelen van de coronamaatregelen 16%
Geleidelijk versoepelen van de coronamaatregelen, zoals het kabinet nu doet 56%
Voorlopig niet verder versoepelen van de coronamaatregelen, maar houden zoals het nu is 18%
Coronamaatregelen weer strenger maken 5%

 

 

2.    Dragen van een mondkapje in het OV

Vanaf 1 juni moeten alle reizigers in het openbaar vervoer (trein, tram, metro, bus) verplicht een mondkapje dragen.

Ons onderzoek laat zien dat een meerderheid van de Nederlanders dit zinvol acht, en dat veel burgers vinden dat er streng moet worden gehandhaafd op deze nieuwe regel. 

Deze resultaten zijn eerder gepubliceerd door Nieuwsuur

Percentage eens met onderstaande stellingen 22-24 mei
Het is zinvol om een mondkapje in het OV te dragen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan  59%
Er moet streng worden gecontroleerd of reizigers wel een mondkapje dragen in het OV 59%
Reizigers die geen mondkapje dragen in het OV moeten een boete krijgen  56%

 

 

3.    Gebruik van het OV

Het is op dit moment zo dat mensen alleen gebruik mogen maken van het openbaar vervoer voor noodzakelijke reizen (bijvoorbeeld een ziekenhuisafspraak of een uitvaart) of als ze in vitale beroepen werken (zorgmedewerkers, supermarktmedewerkers, schoonmakers) en naar hun werk reizen. Het idee is dat treinen en bussen voor ongeveer 40% vol mogen zitten.

Onze data laat zien dat een klein deel van de bevolking (ongeveer 1 op de 10) zegt de komende tijd de regels voor gebruik van het OV te breken en toch met het OV te reizen ook als is dat niet noodzakelijk is. 
Nederlanders zijn verdeeld over de vraag of het openbaar vervoer ook moet worden opengesteld voor niet-noodzakelijke reizen. Maar als we dan toch de regels hebben zoals die nu zijn opgesteld, dan is een meerderheid van de Nederlanders wel van mening dat er streng moet worden gecontroleerd en dat er zelfs reizigers uit bus of trein mogen worden gezet.

Deze resultaten zijn gepubliceerd door Nieuwsuur

Stelling (22-24 mei) Eens Oneens Niet van toepassing
Ik reis nu veel minder met het openbaar vervoer dan voor de uitbraak van het coronavirus 40% 11% 43%
Ik verwacht in de komende 2 weken weer meer met het openbaar vervoer te reizen (privé), ook als dat niet noodzakelijk is 11% 39% 43%
Ik verwacht in de komende 2 weken weer meer met het openbaar vervoer naar mijn werk te reizen, ook als dat niet noodzakelijk is 9% 29% 56%
Ook als dat niet noodzakelijk is, moet reizen met het openbaar vervoer (bijvoorbeeld naar een
museum, pretpark of dierentuin) kunnen
43% 40% -
Er moet streng worden gecontroleerd of treinen en bussen niet te vol zitten 69% 20% -
Als een trein of bus te vol zit, moeten reizigers uit de trein of bus worden gezet als ze niet kunnen
aantonen dat ze een noodzakelijke reis maken
56% 28% -

 

 

4.    Gevoel van bedreiging piekt eind maart, vlakt inmiddels af

In de laatste weken van maart zien we een sterke stijging van het gevoel van dreiging. In april begint dat iets af te vlakken. Die afvlakkende trend zet door in mei. Toch zijn de zorgen niet volledig weg. Nog steeds vrezen drie op de tien werkende Nederlanders voor hun baan.  

 

Gevoel van dreiging door covid19 peikt eind maart neemt daarna af

 

 

5.    Vooral ouderen bezorgd over eigen gezondheid

Ouderen vrezen het coronavirus in veel grotere mate dan jongeren. Meer dan de helft van de 55-plussers schat in dat besmetting ernstige gevolgen zal hebben voor de eigen gezondheid, onder jongeren is dat slechts twee op de tien. 

 

Vooral ouderen bezorgd over eigen gezondheid
 

6.    Helft van de bevolking vreest financiële impact coronacrisis 

Ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking vreest de economische gevolgen van de coronacrisis. 

Coronacrisis zal impact hebben op financiële situatie van mij / mijn gezin 20-21 maart 27-29 maart 17-20 april  24-26 april 22-24 mei
Eens     61%   58%   48%   52% 45%
Oneens     26%   30%   39%   34% 39%

 

 

7.    Nederlanders zijn verdeeld over wat erger is: de economische gevolgen van de coronacrisis of de risico’s voor de volksgezondheid 

Jongeren (<35) maken zich meer zorgen over de economische gevolgen van de coronacrisis dan ouderen (>55). De meningen lopen steeds verder uiteen, het verschil is nu 21 procentpunt. 

Meer zorgen over economische gevolgen dan over gevolgen volksgezondheid 27-29 maart 17-20 april  24-26 april 22-24 mei
Eens     45%   52% 44% 47%
Jongeren <34 jaar 52% 55% 49% 55%
Ouderen >55 jaar 38% 46% 38% 34%
(Verschil) (14 pt) (9 pt) (11 pt) (21 pt)
Oneens     49% 42% 48% 43%

 


8.    Het oordeel over de aanpak van de coronacrisis door de officiële instanties is (nog steeds) positief

Nederlanders zijn positief over hoe Rutte, het kabinet en de RIVM op de crisis reageren. 

Positief oordeel aanpak/reactie coronacrisis 20-21 maart 27-29 maart 17-20 april  24-26 april 20-24 mei
Rutte           75% 82% 78% 74%
Kabinet     81% 75% 79% 76% 73%
RIVM     88% 76% 81% 78% 72%

 

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Sjoerd van Heck ([email protected]).

Alle blogs van Sjoerd over politiek en publieke opinie zijn op deze pagina verzameld. Kijk voor al het onderzoek van Ipsos aangaande het coronavirus op deze site.
 

Onderzoeksverantwoording
De resultaten zijn gebaseerd op online onderzoek van Ipsos op 20-21 maart (n=1.000), 27-29 maart (n=1.013), 17-20 april (n=1.002), 24-26 april (n=1.017) en 22-24 mei 2020 (n=1.041). Afwijkingen tussen de samenstelling van de steekproeven (Nederlanders 18+) en de samenstelling van de Nederlandse bevolking op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio, werkzaamheid en stemgedrag bij de laatste landelijke verkiezingen (de Tweede Kamerverkiezingen van 2017) zijn door middel van een weging gecorrigeerd. 

Schrijver(s)

  • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands