Wereldvluchtelingendag 2020

Nieuw onderzoek van Ipsos naar de publieke opinie over vluchtelingen in 26 landen.

Schrijver(s)

 • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands
Get in touch

Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat mensen op de vlucht voor oorlog of vervolging in Nederland moeten kunnen aankloppen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Ipsos rondom Wereldvluchtelingendag. 

Acht op de tien Nederlanders steunen het principe dat zij die vluchten voor oorlog of vervolging bescherming moeten kunnen krijgen in Nederland. Daarmee staat Nederland in de kopgroep van de 26 landen waar Ipsos onderzoek deed als het gaat om de mate waarin men het recht op bescherming voor oorlogsvluchtelingen steunt. 

Toch is er ook scepsis: ongeveer de helft van alle Nederlanders (56%) denkt dat de meeste vluchtelingen die naar Nederland komen dat doen vanwege economische redenen. En een ongeveer even grote groep (54%) verwacht dat vluchtelingen niet succesvol zullen integreren in de Nederlandse samenleving. 

Nederlanders zijn verdeeld als het gaat over de mogelijke impact van de coronacrisis op het vluchtelingenbeleid. Circa een op drie Nederlanders (35%) vindt dat de overheid minder geld aan vluchtelingenbeleid moet besteden door de coronacrisis terwijl 42% geen aanleiding ziet om het budget aan te passen. 

De helft van de bevolking (48%) ziet in de coronacrisis een reden om strenger te zijn als het gaat om het toelaten van vluchtelingen. Tegelijkertijd zegt circa een op de drie (36%) dat Nederland zijn toelatingsbeleid niet hoeft aan te passen onder druk van de coronacrisis, en een kleine groep (8%) wil juist een ruimhartiger beleid.

Meer resultaten

 • Wereldwijd gelooft een meerderheid van ongeveer zeven op de tien burgers (72%) in het recht van vluchtelingen om in een ander land bescherming te krijgen wanneer zij vluchten voor oorlog of vervolging. 
 • Gemiddeld genomen over alle onderzochte landen is de groep burgers die gelooft dat vluchtelingen vanwege economische redenen hun land verlaten groter dan de groep die gelooft dat dat niet zo is (59% vs 31%).
 • Ongeveer de helft van de burgers in alle onderzochte landen (49%) vinden dat het toelatingsbeleid voor vluchtelingen strenger moet worden als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, drie op de tien burgers vindt dat het beleid ongewijzigd moet blijven en ongeveer 10% zegt dat het toelatingsbeleid verruimd moet worden. 

Bekijk het volledige onderzoeksrapport hier
 


Onderzoeksverantwoording

 • Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op online onderzoek van Ipsos onder een steekproef van 17.997 burgers in 26 landen tussen 22 mei en 5 juni 2020. 
 • In de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Turkije en Canada zijn burgers in de leeftijdscategorie tussen de 18 en 74 jaar ondervraagd. In de overige landen waren de ondervraagden tussen de 16 en 64 jaar oud. 
 • In ieder land zijn circa 1.000 burgers ondervraagd, met uitzondering van Argentinië, België, Chili, Hongarije, India, Maleisië, Mexico, Nederland, Peru, Polen, Rusland, Saudi-Arabië, Turkije, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Zweden waar circa 500 burgers per land hebben meegedaan aan het onderzoek.  
 • In 16 van de 26 landen (Argentinië, Australië, België, Canada, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Japan, Nederland, Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Zweden) zijn de steekproeven nationaal representatief.
 • In Brazilië, Chili, India, Maleisië, Mexico, Peru, Rusland, Saudi-Arabië, Turkije en Zuid-Afrika zijn de steekproeven representatief voor wat ook wel het ‘connected’ segment van de samenleving wordt genoemd. Dit zijn burgers die, in vergelijking met de gemiddelde burger in de desbetreffende landen, hoger zijn opgeleid, een hoger inkomen hebben en vaker in een urbane omgeving leven. 
 • Wanneer de resultaten niet optellen tot 100 kan dit komen door afronding, de mogelijkheid om meerdere antwoordcategorieën te selecteren, of het weglaten van de antwoordcategorie ‘weet ik niet’ of ‘neutraal’. 
 • De foutmarge bedraagt circa 3% bij een steekproefgrootte van 1.000 respondenten en circa 4.5% bij een steekproefgrootte van 500 respondenten. 
 • Er zijn weegcorrecties op de data toegepast zodat de steekproeven het demografische profiel van de bevolkingen in de verschillende landen weerspiegelen. 

Schrijver(s)

 • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands