Čo nás robí šťastnými? Sociálne médiá to nie sú

Hoci na sociálnych médiách trávime väčšinu svojho času, šťastnými nás nerobia. Naopak zdravie, deti a vzťahy sa umiestnili na prvých troch priečkach.

Nie je žiadnym prekvapením, že sociálne médiá nie sú zdrojom nášho šťastia, či už kvôli obavám o ochranu osobných dát, alebo kvôli platformám, ktoré menia spôsob nášho myslenia a naše správanie.

Nedávna štúdia Global Advisor survey uskutočnená na vzorke viac ako 20 000 respondentov z 28 krajín sveta sa zamerala práve na zdroje nášho šťastia, pričom zistila, že z 29-tich možných kategórií obsadili sociálne médiá poslednú priečku rebríčka. Za zdroj svojho šťastia ich označila menej ako 1 z 10 (11%) ľudí, pričom poslednú priečku získali vo všetkých krajinách okrem Číny.

Prečo potom trávime toľko času na niečom, čo nás nerobí šťastnými? Odpoveďou je zvyk.
 

Gimme like


„Sociálne médiá sme začali používať kvôli tomu, že odmeňovali naše správanie a spájali nás s ľuďmi. Ich používanie sme si hlboko zakorenili – pri zobudení, pri raňajkách, počas obeda... Podnety zostali, ale odmena sa stala menej častou, preto je ťažké zvyk prekonať“, hovorí Greg Gwiasda, Behaviorálny vedec a VP Behaviorálneho vedeckého centra.

Práve v období, kedy sme neustále vystríhaní pred prílišným pozeraním do obrazoviek menujú ľudia svoje zdravie (55%) a osobné vzťahy s deťmi a partnermi (48%) za svoje najväčšie zdroje šťastia. Na ďalších priečkach sa umiestnila osobná bezpečnosť (45%), nájdenie zmyslu života (47%), pocit mať veci pod kontrolou (44%) a peniaze (42%).


Vedomie vs podvedomie

Štúdia naznačuje, že ľudia sú si vedomí toho, že nad sociálnymi médiami nemajú tak celkom kontrolu, práve naopak, že ony majú kontrolu nad ľuďmi, avšak jedným dychom dodáva, že je na nás, aby sme sa naučili zvládať vnútorný konflikt súvisiaci s potrebou mať všetky dostupné informácie. Potrebujeme sa naučiť tieto nutkania ovládať. Práve porovnanie zdrojov šťastia nám môže pomôcť oddeliť vedomý vplyv od povedomého.


Vývoj vplyvu sociálnych médií

Aj napriek tomu, že sme si vedomí toho, koľko času na sociálnych médiách trávime experti hovoria, že ich vplyv slabnúť nebude. Práve naopak, postupne sa bude vyvíjať.

Pokiaľ odmena za používanie niektorej z platforiem zoslabne, či už napr. v dôsledku čítania nepríjemnej politickej debaty, je viac pravdepodobné, že túto platformu budeme používať menej často. Aj napriek tomu však túžba po spojení a socializácii zostáva, čo nás podnecuje k využitiu inej platformy.

Gwiasda dodáva, že to je práve kvôli základnému princípu ľudskej mysle, kde strata bolí viac ako zisk a v dôsledku tejto psychologickej bolesti sa vecí neradi vzdávame. Hoci svoj čas môžeme racionálne využívať inými aktivitami, zostávame ukotvení vedomím toho, že sa niečoho vzdávame.

Spotrebiteľ a zákazník