IPSOS UPDATE 2023 - JANUÁR

Inkluzívnosť, klimatické zmeny, sentiment poškodeného systému. Prvé vydanie Ipsos Update v roku 2023 zoskupuje najnovšie a najväčšie výskumy a úvahy o kľúčových témach, ktorými sa zaoberali Ipsos tímy po celom svete.

Ipsos update 2023 january

Generálny riaditeľ Ben Page otvára Ipsos Update sumarizáciou hlavných udalostí, ktoré sa udiali v posledných 12 mesiacoch a dôsledkoch, ktoré budú mať v roku 2023. Podrobnejšie informácie je možné nájsť v prieskume Global Predictions, kde mapujeme očakávanía ľudí naprieč celým svetom.   

 

Skúmame tiež inkluzívnosť v heterogénnej krajine - India, globálne vnímanie klimatických zmien a spôsob, ako zabezpečiť zákaznícku skúsenosť na svetovej úrovni. 

 

Almanach Ipsos

Pozeráme sa späť na rozhodujúce udalosti minulého roka a skúmame, ako ľudia reagovali. Naši globálni experti nás tiež vezmú na komentovanú prehliadku rokom 2022 optikou rôznych krajín.
Zistite viac.

Mapovanie globálnych klimatických názorov

Vydanie Obs'COP z roku 2022 zistilo, že kúpna sila je teraz kľúčovou prioritou na globálnej úrovni. Klimatické zmeny nevyvolávajú výraznejšie obavy a klimatický skepticizmus narastá.
Prečítajte si viac.

CX dizajn

Žijeme v nestabilnej dobe, ktorá ovplyvňuje očakávania, potreby a názory zákazníkov. Zdieľame prípadové štúdie a štvorstupňový rámec na navrhovanie skúseností zákazníkov na svetovej úrovni.
Zistite viac.

Medzinárodné hrozby a reakcie

Globálne dnes 75 % ľudí považuje jadrové, biologické a chemické útoky za skutočnú hrozbu. Skúmame, ako respondenti po celom svete vnímajú svetové hrozby, vrátane dôvery v schopnosť ich krajiny adekvátne reagovať.
Prečítajte si viac.

Sentiment narušeného systému

Pocit anti-establishmentu ustúpil v mnohých z 28 skúmaných krajín. Najmä v krajinách, v ktorých sa za posledných 18 mesiacov udiali veľké národné voľby.
Zistite viac.

Barometer ženského fóra

Tretie vydanie Barometra ženského fóra o rodovej rovnosti porovnáva realitu a vnímanie rodovej rovnosti súvisiacej s vedením žien v krajinách G7.
Prečítajte si viac.

Prehľad znalostí o Indii

India je obrovská a heterogénna krajina: ako môžu výskumníci a značky lepšie zastupovať svojich spotrebiteľov? Ukážeme vám výhody pohľadu cez optiku inkluzivity.
Zistite viac.

Globálne predikcie na rok 2023

Respondenti z 36 krajinín očakávajú, že nový rok bude lepší ako ten predchádzajúci, na najnižšej úrovni za posledných 10 rokov. Rozšírené obavy sú spôsobené stavom ekonomiky, životného prostredia a svetovej bezpečnosti.
Prečítajte si viac.

Prinášame tiež krátke príspevky o globálnej úrovni dôvery v internet a hodnotách LGBT spotrebiteľov v Číne. Nezabudnite ani na naše najnovšie podcasty zaoberajúce sa definujúcimi témami roku 2022, ako inšpirovať k zmene v otázkach životného prostredia, sociálnych vecí a správy vecí verejných (ESG), eliminovať rodovo podmienené násilie a budúcnosť používateľskej skúsenosti.

Spotrebiteľ a zákazník