Ipsos Update - Máj 2020

Aktuálne vydanie Ipsos Update prináša najnovšie súhrn najnovších prieskumov, štúdií a analýz od Ipsos tímov z celého sveta

Koronavírus dominuje v globálnej štúdii What worries the world (v prekl. Čo trápi svet), kde ako najnovší prírastok získal zatiaľ najvyššie namerané hodnoty vo všetkých kategóriách, a to v rámci celej histórie štúdie. Všeobecne, 61 % ľudí hovorí, že koronavírus je jedna z najdôležiteších výziev, ktorým ich krajina v súčasnosti čelí. Rovnako je aj jednou z najdôležitejších obáv v 24 z 28 krajín.

Pri pohľade na život a ekonomiku po pandémii náš prieskum v rámci Dňa Zeme 2020 zistil, že dve tretiny ľudí zo 14 krajín (65%) podporujú „ekologické oživenie“ a sedem z desiatich považuje zmenu klímy z dlhodobého hľadiska za vážnejší problém ako COVID-19. Naša štúdia ukazuje, aké kroky ľudia najpravdepodobnejšie podniknú na riešenie zmeny klímy a ktoré environmentálne problémy sú v rôznych krajinách najnaliehavejšie.

Otázky, akými sú zmena podnebia, udržateľnosť a sociálna súdržnosť, sú pre mnohé firmy na prvom mieste ich agendy. Naša výročná správa o firemnej povesti predstavuje najnovšie úvahy medzinárodných odborníkov pre pomoc spoločnostiam uspokojiť rastúci dopyt po zmysluplných krokoch vo svete, ktorý sa neustále mení.

Pokiaľ ide o výskumné metódy, predstavujeme prvý prístup k dizajnu prieskumu, ktorý hovorí o tom, že mobilný telefón s viac ako 3,5 miliónmi používateľov predstavuje našu budúcnosť. Prepracovaním prieskumov na optimálne mobilné použitie sa zvyšuje prístupnosť a použiteľnosť pre respondentov. Naša štúdia vás týmto procesom prevedie.

Prvé týždne izolácie ukazujú, ako pandémia COVID-19 mení dôvody a spôsoby sledovania televízie. Ľudia nielenže zapĺňajú voľný čas väčším počtom hodín sledovania televízie, ale vyhľadávajú rôzne typy obsahu pre naplnenie rôznych úloh, napríklad „zabávač“, „informátor“, „komerčná prestávka“ a „opatrovateľka“. Poskytujeme obraz o vývoji sledovania televízneho vysielania vo Veľkej Británii, USA a regióne MENA.

Spoločnosť