Nový typ dát, alebo prečo sa video prieskumu darí

Video nie je len skvelým nástrojom pre kvalitatívne učenie sa, ale taktiež poskytuje aj bohatý zdroj kvantitatívnych dát. Môže nás dostať bližšie k detailným, zákaznícky orientovaným pohľadom. Pokiaľ vieme z videa získať lepšie a hlbšie poznatky, nemalo by byť viac v centre pozornosti zákazníckych prieskumov?

Video obsah je v súčasnosti najviac konzumovaným obsahom internetovej návštevnosti spotrebiteľov. Je preto zaujímavé spomenúť, že relatívne malá časť spotrebiteľského trhu a prieskumu trhu je na videu založená.

Video nám umožňuje poskytovať agilnejšie formy prieskumov a byť efektívnejší v tom, ako naše poznatky dodávame. Zároveň poskytuje zdroj, ktorý je k dispozícii na opätovné vyhľadávanie a skúmanie.

Keď je používaný týmto spôsobom, video je ako forma dát, nie forma prezentačnej pomôcky. Už nie je prínosom iba pre kvalitatívne učenie sa, ale stáva sa zdrojom bohatých kvantitatívnych dát.

V novej štúdii Alex Baverstock, Senior Research Director, vysvetľuje, ako nás video môže dostať bližšie k zákaznícky orientovaným dátam a zároveň výrazne skrátiť čas potrebný pre ich získanie.

Viac informácií ohľadom Technológie a telekomunikácie

Spotrebiteľ a zákazník