Voľnopredajná štúdia: CSR & Reputation Research 2020

Ipsos voľnopredajná štúdia, ktorá sa venuje téme spoločenskej zodpovednosti a reputácii veľkých firiem na Slovensku.

CSR


Spoločenská zodpovednosť je aj napriek aktuálnej pandémii COVID-19 stále horúcou témou. Spotrebitelia od firiem žiadajú zmeny, ktoré majú pomôcť k udržateľnejšej výrobe tovarov, či poskytovaniu služieb a to naprieč viacerými odvetviami.

V Ipsos Slovensko už od roku 2017 pravidelne realizujeme štúdiu, ktorá sa venuje práve téme spoločenskej zodpovednosti a reputácii veľkých firiem. Prináša nielen informácie o trendoch v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ale aj ich dopade na reputáciu firiem, a to z pohľadu verejnosti, ale aj z pohľadu odborníkov.

Unikátnosť štúdie spočíva aj v tom, že okrem všeobecnej časti, ktorá porovnáva výsledky v čase pomocou jednotnej metodiky vyvinutej spoločne s pobočkou IPSOS MORI vo Veľkej Británii, obsahuje aj individuálnu časť pre každého zapojeného klienta, ktorý má možnosť  otestovať vlastné CSR aktivity spoločnosti, porovnať sa v oblasti CSR s  vybranou konkurenciou a zistiť odpovede na otázky, ktoré ho zaujímajú.

Každý rok štúdiu obohacujeme o aktuálne témy, tento rok sme sa zamerali na novú tému COVID-19, pričom špeciálny modul sa bude venovať oblastiam:

  • Ako pandémia koronavírusu ovplyvnila spoločensky zodpovedné správanie ľudí?
  • Ktoré firmy sa správali v období pandémie koronavírusu  spoločensky zodpovedne?
  • Ktorým smerom sa má uberať  spoločenská zodpovednosť veľkých firiem, aby si v dôsledku koronavírusovej krízy posilnila svoju reputáciu?

Ak Vás téma spoločenskej zodpovednosti zaujíma a máte záujem zapojiť sa do našej štúdie, ktorá Vám umožní otestovať CSR aktivity Vašej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať.

Andrea Vlčeková
Product & Business Development Director
E-mail: andrea.vlcekova@ipsos.com
 

Chcel/a by som sa dozvedieť viac

Viac informácií ohľadom Energie a životné prostredie

Spotrebiteľ a zákazník