Zdieľaná mobilita: cesta k novým možnostiam prepravy

V súčasnosti sa čoraz častejšie hovorí o nových spôsoboch využívania dopravných prostriedkov, ktoré by mali byť nielen ekonomické, ale aj ekologické a šetrné k životnému prostrediu. Aj práve preto sa zdieľané formy prepravy stávajú čoraz populárnejšou možnosťou medzi obyvateľmi na celom svete.

Minulý rok sme sa Slovákov pýtali, aký majú názor na autonómne autá a čo podľa nich táto technológia prinesie (článok nájdete TU). Tento rok sme sa zamerali na budúcnosť prepravy a služby zdieľanej mobility. 

Zdieľaná mobilita prináša relatívne nový druh služieb a predstavuje široké spektrum prepravných možností. Najrozšírenejšími formami zdieľanej mobility na Slovensku sú predovšetkým zdieľané bicykle a autá, spolujazda, ale aj carpooling, či peer-to peer car sharing, ktoré v posledných rokoch postupne dostávajú do pozornosti slovenskej verejnosti. Agentúra Ipsos vo svojom najnovšom medzinárodnom prieskume priniesla informácie o tom, aké je v súčasnosti povedomie o tejto téme a do akej miery sú rôzne formy zdieľanej mobility využívané nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách.

Služby zdieľanej mobility nie sú na Slovensku úplnou neznámou
Väčšina slovenskej populácie už niekedy v minulosti počula o  službách zdieľanej mobility. Výsledky výskumu ukázali, že zdieľané bicykle a tzv. spolujazda patria medzi najznámejšie formy zdieľanej mobility (zaznamenalo ich až 90 % populácie). Zdieľané autá sa už dostali do povedomia približne trom štvrtinám slovenskej populácie. Naopak o tzv. peer-to.peer car sharingu, čo predstavuje požičanie auta od súkromnej osoby, majú Slovenky a Slováci najmenej znalostí. Prieskum rovnako ukázal, že zdieľaná mobilita je známejšia predovšetkým u mladšej generácie do veku 35 rokov.

Automobilová doprava je najobľúbenejšou formou prepravy na Slovensku
Denne alebo takmer každý deň využíva automobilovú prepravu takmer polovica (48 %) Slovákov. Ďalej nasleduje verejná doprava, ktorú denne alebo niekoľkokrát do týždňa využíva viac ako tretina slovenskej populácie. Naopak, služby zdieľanej mobility využíva pravidelne len malé percento ľudí na Slovensku. Zdieľané autá, na Slovensku rozšírené najmä vďaka spoločnostiam SHARE’Ngo, up! City, či SHARE CAR, v uplynulom roku aspoň raz využilo 15 % respondentov. V prípade zdieľaných bicyklov (Slovnaft bajky, Zelené bicykle, Arriva bike, Žlté bicykle) bol podiel o niečo vyšší, konkrétne 22 %. Oproti tomu je častejšie využívanou formou zdieľanej mobility spolujazba. Tú Slovenky a Slováci poznajú najmä v súvislosti so službami poskytovanými spoločnosťami ako Uber, Taxify/Bolt, či Bla bla car, pričom si ju už niekedy vyskúšalo približne 25 % opýtaných. Porovnateľné percento ľudí (27 %) využíva službu zvanú carpooling, ktorá funguje na princípe pravidelného zdieľania nákladov na cestu do práce, alebo do školy medzi viacerými cestujúcimi. V porovnaní so svetovou populáciou, zdieľanú mobilitu využíva najviac ľudí v Číne, Rusku, či Taliansku.

Na zdieľanú mobilitu je nazerané predovšetkým z hľadiska financií
Na službách zdieľanej mobility Slovenky a Slováci oceňujú najmä fakt, že  pri ich využívaní nemajú žiadne výdavky súvisiace s prevádzkovaním vozidla, ako aj to, že si nemusia kupovať vlastné auto. Ako najväčšia prekážka takýchto služieb je pre väčšinu populácie na Slovensku vnímaná práve zlá dostupnosť voľných vozidiel na cestách. Odrádzajúce môžu byť aj vysoké poplatky za využívanie služieb a to najmä v prípade zdieľaných automobilov. Naopak, spolujazdu respondenti pozitívne hodnotili aj vďaka výhodnej cene a jednoduchosti pri objednávaní cez mobilnú aplikáciu.

Aký bude vývoj zdieľanej mobility na Slovensku a vo svete?
Podľa 34 % slovenskej populácie bude vlastníctvo auta v budúcnosti rovnako dôležité ako v súčasnosti. 22 % respondentov ale očakáva, že zvyšovanie nákladov na prevádzkovanie vlastného vozidla zapríčiní, že čoraz menej ľudí si bude môcť dovoliť kúpiť vlastné auto, a preto sa služby zdieľanej mobility budú využívať viac ako v súčasnosti. Na druhej strane viac ako tretina opýtaných (36 %) uviedla, že služby zdieľanej mobility sa v budúcnosti stanú viac výhodné a praktické, aj napriek tomu, že náklady na prevádzkovanie auta sa pritom vôbec nezmenia.

Predstavy ľudí o týchto vývojových trendov sa vo svete líšia. Napríklad v Číne takmer polovica populácie v budúcnosti očakáva častejšie využívanie služieb zdieľanej mobility práve na úkor vlastných vozidiel a to aj napriek tomu, že náklady na prevádzkovanie vlastných vozidiel by sa vôbec nezmenili. Naopak pomerne vysoká dôležitosť vlastníctva vozidiel bude podľa obyvateľov aj naďalej pretrvávať napríklad v USA alebo Veľkej Británii, kde tento trend predpokladá viac ako polovica respondentov, pričom v Rusku si to myslí až 62 % opýtaných.

Vedia si Slováci predstaviť vzdať sa svojho auta?
Medzi verejnosťou prevláda názor, že osobný automobil bude aj naďalej dominantnou formou prepravy na Slovensku. Tretina Slovákov a Sloveniek bude chcieť mať v období do 5 rokov stále vlastné vozidlo a služby zdieľanej mobility plánuje využívať len minimálne alebo vôbec. Naopak, len necelých 10 % uviedlo, že nebude chcieť vlastniť vozidlo, nakoľko všetky ich potreby spojené s prepravou budú zabezpečovať práve služby zdieľanej mobility. Približne 3 z 10 respondentov uviedli, že v budúcnosti budú chcieť mať primárne vlastné auto, avšak budú využívať aj služby zdieľanej mobility.

Očakávaným lídrom v oblasti zdieľanej mobility na Slovensku je Apple
Dominantné postavenie v poskytovaní služieb zdieľanej mobility bude o 5 rokov podľa 26 % Slovákov patriť spoločnosti Apple. Na druhom mieste, s podielom 19 %, sa umiestnil Volkswagen a top trojicu uzatvorila spoločnosť Uber (15 %). Z globálneho hľadiska by budúcim lídrom v tejto oblasti mala byť podľa názorov ľudí Toyota, pričom jej dominantné postavenie očakáva najviac ľudí v Japonsku. V krajinách, v ktorých bol prieskum realizovaný, nasleduje medzi očakávanými lídrami spoločnosť Apple, ktorá je preferovaná najčastejšie v Číne. Na treťom mieste sa celosvetovo umiestnila spoločnosti Tesla. Uber dominoval najmä vo Francúzsku, v sumárnom porovnaní všetkých krajín mu patrí 7. miesto.

Záujem o elektromobily na Slovensku stúpa
Aktuálne nákup automobilu s elektrickým pohonom zvažujú približne 4 z 10 opýtaných respondentov, pričom najviac z nich, takmer štvrtina (24 %), uvažuje o kúpe v časovom horizonte do 5 rokov. Zatiaľ čo pred dvomi rokmi by o kúpe vozidla s elektrickým pohonom vôbec neuvažovalo až 76 % slovenskej populácie, v súčasnosti sa podiel tejto skupiny ľudí znížil na 61 %.

Zdieľaná mobilita_2019_Infografika

Prieskumy realizovala agentúra Ipsos v dňoch 16.4 – 18.4. 2019 pomocou online zberu dát na vzorke 526 respondentov vo veku 18 – 65 rokov. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu na Slovensku  podľa pohlavia, veku, vzdelania, regiónu a veľkosti miesta bydliska. Zber dát medzinárodného prieskumu bol realizovaný prostredníctvom špecializovaného automotive online panelu v roku 2018 v 10 krajinách na svete (Brazília, Čína, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Rusko, Španielsko, USA). Celková reprezentatívna vzorka pozostávala z 93 584 respondentov vo veku od 18 rokov.

Viac informácií ohľadom Automotive

Spotrebiteľ a zákazník