Ipsos Update – Augusti 2022

Med de senaste rekordhöga temperaturerna i Europa i åtanke, introducerar Ben Page denna månads utgåva med reflektioner kring huruvida det mer akuta hotet om inflation hotar att överskugga den globala allmänhetens oro över klimatförändringarna. Vi utforskar detta mer i detalj med artiklar om uppfattningar kring inflation i MENA-regionen, och gör djupdykningar inom oron för klimatförändringar i Schweiz samt stödet för nettonollpolitik i Storbritannien. Vi tittar också på uppfattningen av traditionella och icke-traditionella medier i hela EU och hur tekniken kommer att påverka musikens framtid.

Utforska en rad ämnen i vår månatliga sammanfattning av den senaste forskningen och undersökningar från Ipsos runt om i världen.

I denna utgåva:

Synpunkter på inflationen i MENA

Inflation är en stor oro för människor i MENA, med ett regionalt genomsnitt på 94 % som säger att priserna har ökat under de senaste 12 månaderna. Vi tittar på hur konsumenterna reagerar.
Läs mer

Vad oroar världen?

I 27 länder anser nästan fyra av tio att inflationen är en av de främsta utmaningarna som deras land står inför. Samtidigt har oron för coronaviruset ökat för första gången sedan december 2021.
Läs mer

Net Zero Living

I samarbete med Center for Climate Change and Social Transformation (CAST) gör vi en djupdykning i attityder till nettonollpolitik, och tittar på hur vi kan öka stödet och delaktigheten.
Läs mer

Hållbarhet i Schweiz

Oron för klimatförändringar är stor i Schweiz, men det är också pessimismen om att göra framsteg när det gäller att ta itu med det. Vi utforskar vad konsumenter redan gör och vad de är beredda att göra för hållbarhet.
Läs mer

Medie- och nyhetsundersökning 2022

Medborgarnas uppfattning om EU och parlamentet påverkas av vad de ser, hör och läser. Den här rapporten undersöker hur människor interagerar med media i de 27 EU-medlemsstaterna.
Läs mer

Musikens framtid

Tekniken påverkar musiken på alla sätt, från hur artister skapar den, till hur fans interagerar, till hur publiken ser på föreställningar. Vi utforskar hur vi kan uppleva musik i framtiden. 
Läs mer

Outnyttjad potential

Denna undersökning som omfattar 26 länder visar på stora geografiska skillnader i entreprenörsaktivitet och ambitioner. Det lyfter också fram ökningen av entreprenörskap bland kvinnor och personer med lägre inkomster.
Läs mer

Attityder kring korruption i EU

I de 27 EU-länderna säger en tredjedel av företagen att korruption är ett problem när de gör affärer. Denna rapport undersöker uppfattningen om dess utbredning och åsikter om hur man kan hantera den.
Läs mer

Hitta även korta artiklar om uppfattningar och medvetenhet om frågor kring flyktingar, en tillbakablick på de bästa Ipsos-podcasterna från den senaste månaden och en ny rapport som presenterar ett nytt ramverk för att utforma policy och använda bevis.

Samhälle