Ipsos Update - Juni 2022

Inflation är ett återkommande tema i artiklarna som presenteras denna månad. Andra ämnen som tas upp är; matens framtid, cyklingens roll och hur EU-medborgare ser på EU:s agerande gällande kriget i Ukraina. Vi presenterar också våra senaste inblickar kring AI-aktiverad konsumentinsikt och tekniska produktinnovationer.

Utforska en rad ämnen i vår månatliga sammanfattning av den senaste forskningen och undersökningar från Ipsos runt om i världen. I denna utgåva:

Global syn på inflation

Vår undersökning i 11 länder för World Economic Forum visar en hög grad av oro kring inflationstakten samt förväntningar om att saker och ting kommer att bli värre innan de blir bättre.
Läs mer

Vad oroar världen?

Majs upplaga av vår mättning som gjorts i 27 länder, finner en oro över att inflationen stiger globalt för tionde månaden i rad. I alla undersökta länder är oron högre nu än i januari 2022.
Läs mer

AI möter konsumentinsikter

Framtiden för konsumentförståelse kräver mänsklig och maskinell intelligens. Den här Ipsos Views-artikeln beskriver hur människa och maskin-teams kan tillföra AI-aktiverad konsumentintelligens till företaget.

Läs mer

Uppkopplad CPG

Vår senaste Ipsos Views-artikel utforskar hur vi navigerar i den nya världen med tekniska produktinnovationer och anger ett ramverk för Connected CPG-framgång.
Läs mer

EU:s agerande gällande kriget i Ukraina

I EU:s 27 medlemsländer tycker 88 % att det är bra att EU välkomnar människor som flyr kriget. Det finns också ett starkt stöd för att minska EU:s beroende av rysk olja.
Läs mer

Framtiden: Mat

Vi utforskar hur vår matkultur kommer att utvecklas när hybridarbete fortsätter att förändra våra matvanor, och hur nya innovationer inom teknik och vetenskap erbjuder nya möjligheter.
Läs mer

Cykling över hela världen

86 % av respondenterna anser att cykling spelar en viktig roll för att minska koldioxidutsläppen och för att minska biltrafiken. Vår undersökning som omfattar 28 länder undersöker deltagandegrad och hinder för cykling.
Läs mer

Ungdom och demokrati i Europa

EU har utropat 2022 till Europeiska ungdomsåret, som ett erkännande av de uppoffringar som unga människor har gjort under pandemin. Vi utforskar ungdomars förväntningar på EU.

Läs mer

Den här utgåvan innehåller också artiklar om onlinekonversationer kring elfordon, tio saker att veta om vår djupdykningsrapport i det italienska samhället och hur Ipsos skräddarsyr sina CSR-program i Afrika för att bättre möta afrikanernas förväntningar på företag.

Samhälle