AppLife

"Applife" е апликација развиена од страна на Ипсос и истата користи мобилни телефони за квалитативни истражувања.

Зошто?

Мобилниот телефон е особено прецизен во 2 контекста од истражувањето:

 Експлорација:

 • Контакт со потрошувачите, каде и да се;
 • Користење на мобилните телефони на потрошувачите за собирање богатство од податоци , комбинирајќи ги текстот , емоциите, локацијата и сликите;
 • Има можност да се комбинира со детални "Оnline" дневници или прашалници,  создава длабоки  заклучоци  околу однесувањето и ставовите на потрошувачите.

Настани во живо:

 • Дизајнот во потполност ги користи мобилните телефони како уреди  за  истражувања во реално време;
 • Контекстуални прашања  насочени кон разбирање на искуството.

Како?

Оваа апликација овозможува:

 • Отворени прашања;
 • Одговори во облик на текст/слика и, или видео снимка;
 • Модераторот може да ги охрабрува учесниците;
 • Учесниците можат да направат свој профил;
 • Учесниците можат да остварат меѓусебна, но и интеракција со модераторот;
 • Сите заинтересирани страни на клиентот, можат да ги следат сите активности  во реално време.

Зошто нашето решение е единствено?

"Applife" во потполност е дизајниранa за квалитативни истражувања: овозможува користење на текст, слика, видео снимка, "GPS" позиционирање.