Privacy & Data Protection

Обврска на Ипсос во врска со заштита на приватноста и податоците

Општата регулативата за заштита на податоци донесена од Европската Унија (ГДПР) со важност од 25 Мај, 2018 година е следен развоен чекор во заштита на правото на приватност на поединците (на пример, построги ограничувања во врска со согласноста, правото да бидат заборавени, видот и количината на лични податоци кои може да се користат, пристап до податоците и безбедност, итн.) над онаа заштита која веќе е во употреба извесно време во Европската Унија и во многу други земји низ светот.

Превземање ја целосната посветеност на Ipsos кон приватност и заштита на податоците


Ipsos Global Data Protection & Privacy Policy

As part of its social responsibility, Ipsos is committed to international compliance with data protection laws, regulation and rules. This data protection policy (“Policy” or “Data Protection Policy”) applies worldwide to the Ipsos Group and is based on globally accepted basic principles on data protection. This Policy adopts the fundamental principles of the EU’s General Data Protection Regulation (“GDPR”) as the minimum standard to which Ipsos Group, its employees and suppliers will have to adhere. [...]

Download the full Ipsos Global Privacy & Data Protection Policy