Контакт

Ipsos

Каирска 31,
1000 Скопје

Контакт +389 2 30 92 720

Ве молиме да го пополните формуларот. Полињата со * се задолжителни.

Најмногу 5 mb како PDF и Word документи
Најмногу 5 mb како PDF и Word документи

Кликајќи на испрати порака, се согласувам со правните напомени.